шпаргалка

Фінанси регіонального і місцевого самоврядування. Сучасні регіональні і

[ Назад ]

місцеві фінанси в Україні є складовими частинами державних фінансів і практично

цілком залежить від державної бюджетної політики.Систему державних фінансів

створюють грошові засоби, фінансові ресурси, а також економічні відносини,

зумовлені взаєморозрахунками між господарюючими суб'єктами, рухом грошових

коштів. Головним документом державних фінансів є бюджет.Бюджет — план створення

і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюють

органи державної влади.Бюджетна система кожної держави залежить від особливостей

її устрою її політичної, економічної та інших підсистем. Бюджетну систему

України утворюють: Державний бюджет країни, республіканський бюджет Автономної

Республіки Крим і місцеві бюджети.Сукупність усіх бюджетів, які належать до

бюджетної системи України, є Зведеним бюджетом України, який використовують для

аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального

розвитку держави.Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує республіканський

бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної

Республіки Крим. До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні

в містах, селищні та сільські бюджети.Фінансові проблеми регіонального і

місцевого самоврядування. Закон України "Про місцеві Ради і народних депутатів

та місцеве і регіональне самоврядування" трохи підвищить рівень їх фінансової

самодостатності. Однак остаточної фінансової самодостатності бюджетів

реґіонального і місцевого рівня ще не досягнуто.Сучасна практика формування

місцевих фінансів показує, що основним недоліком правового забезпечення

фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є насамперед те, що

законодавство не встановлює конкретного переліку витрат, які повинні

фінансуватися з місцевих бюджетів. У зв'язку з цим неможливо визначити, якою

мірою закріплені за місцевими бюджетами доходи забезпечують потреби і в яких

розмірах.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |