шпаргалка

Харківський мезоекономічний район. Економіку Харківського мезоекономічного

[ Назад ]

регіону формують три області: Харківська, Полтавська та Сумська. Центром його є

місто Харків. Більша частина населення району мешкає у містах.Харківському

мезоекономічному регіоні розвиваються усі види послуг: торгівля, освіта, наука,

охорона здоров'я, банківська та страхова діяльність. Промислово-виробничою

основою мезореґіону є підприємства базових (59%) і соціальних (41 %) виробництв.

За рівнем розвитку промислового виробництва і вартістю основних фондів

Харківський мезоекономічний регіон належить до перших після Донбасу і

Придніпров'я.Паливно-енергетичний комплекс охоплює видобуток і виробництво

пального, нафти, газу та виробництво електроенергії.Харківський мезоекономічний

район забезпечує дуже широкий асортимент машинобудівної продукції: тракторне та

сільськогосподарське машинобудування представлене Харківським тракторним

заводом;приладобудування, енергетичне та електричне машинобудування (Харків);

транспортне машинобудування (Харків, Кременчук), виробництво металообробного

обладнання;міжгалузеві машинобудівні виробництва. Тут виробляють мінеральні

добрива, пластмаси, хімреактиви, дубильні речовини, барвники, кіно і

фотоплівку.У внутрішньорайонній структурі промислових підприємств третє місце за

їх кількістю після машинобудівних посідають підприємства з виробництва

будівельних матеріалів. Це становить майже 11% від їх загальної кількості в

Україні.Господарства Харківського мезекономічного району спеціалізуються

здебільшого на виробництві товарного зерна і на продуктивному тваринництві..

Позитивне торговельне сальдо близько 1 млрд. дол. США. Імпорт переважає лише в

Харківській області. Високий експорт у Полтавській області, що втричі перевищує

її імпорт. Це свідчить про те, що доходи від експорту в Полтавській і Сумській

областях розподіляються між іншими регіонами.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |