шпаргалка

Мікроекономічні райони України.

[ Назад ]

Мікроекономічне районування — це науково обґрунтований поділ країни на

мікрорайони з мелісами територіальна

адміністративної приналежності за критеріями об'єктивного виробничого,

соціального, інфраструктурного районутворення.

У сучасній Україні налічується 448 міст, 897 селищ міського типу, 28775

сільських населених пунктів. Мікроекономічне районування має два рівні:

моноадміністративне і поліадміністративне.Моноадміністративний мікроекономічний

район--Центр мікроекономічщго району — мікрополіс з ознаками промислового

Центру.Межі мікроекономічпого району — територіально-адміністративний район

області. Поліадміністративний мікроекономічний--центр— мікрополіс з ознаками

промислово-трапспортного вузла.Межі мікроекономічпого району — два і більше

територіально-адміністративні райони області.Територіальна економічна система

характеризує територіальний поділ праці, який склався історично на основі

наявних тут ресурсів та потреб виробництва продукції. Здебільшого підприємства

розміщені на тих ділянках території, де є необхідні мінерально-сировинні ресурси

для переробки, джерела енергії, води, праці, споживання тощо. Ознаки

моноадміністративного мікроекономічного району (один адміністративний район):

спільність території; однорідність природи, господарства і культури; єдиний

управлінський орган; власний бюджет; спеціалізація і структура

виробництва.Ознаки поліадміністративного мікроекономічного району (два і більше

адміністративних райони): спільність території; галузева районотворча роль;

внутрігалузевий поділ праці; У наявність промислово-транспортного центру і

вузла; соціально-економічне тяжіння території двох і більше районів до

промислово-транспортного центру і т. ін..КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |