шпаргалка

Мезоекономічні райони України.

[ Назад ]

Мезоекономічне районування — це обґрунтований поділ країни на райони, які

поєднують суміжні територіально-адміністративні мікроекономічні системи за

критеріями спільності території, характеру розселення, структури економіки.У

практиці мезоекономічного районування України вітчизняні вчені використовують

два підходи щодо надання назви мезоекономічному районові:розміщення мезореґіону

щодо сторін світу стосовно центру території країни;привласнення назви великого

населеного пункту, який є районоутворювальним центром даної території і

розвинувся до рівня агломерації чи мегаполісу, наприклад, Київський, Львівський

тощо.Основою мезоекономічного районування є територіально-адміністративна

область. Це вищого від попереднього рівня територіальна економічна система,

оскільки вона охоплює 10 — 20 економік адміністративних районів.В українській

науковій літературі з проблем просторової економіки є декілька варіантів

мезоекономічної регіоналізації. Істотних відмінностей між ними немає, за

винятком віднесення однієї і тієї ж області до іншого мезорайону чи привласнення

йому іншої назви. У більшості мезореґіонів області збігаються. Що стосується

кількості поліадміністративних мезоекономічних районів, то їх число визначають

кількість макрополісів (великих агломерацій), які є основними

районоутворювальними центрами.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |