шпаргалка

Київський мезоекономічний район.

[ Назад ]

До складу мезорегіону віднесено м. Київ та області Київську, Житомирську,

Вінницьку, Черкаську, Чернігівську. Київський мезоекономічний район

відзначається відносно великою чисельністю населення — майже 10 млн. осіб і його

високорозвинутим трудовим потенціалом. У Києві найвищий показник виробництва

валової доданої вартості (ВДВ) на душу населення — понад 3,3 тис. дол.

США.Структуру послуг складають торгівля, освіта, охорона здоров'я, культура.

Швидкими темпами розвиваються послуги банків, страхових компаній, інноваційних

та консультаційних фірм тощо.Доволі малі лісові ресурси впливають на масштаби і

внутрішньогалузеву структуру виробництва з обробки деревини і отримання на її

основі необхідної продукції.Структуру виробничо-соціального комплексу складають

харчосмакова, швейна, м'ясна, молочна, текстильна, шкіряна, взуттєва, хутрова

галузі — 46 % усіх підприємств мезореґіону.Розвинуто видобуток бурого вугілля

(Черкаська, Житомирська обл.), видобуток нафти (Гнідинцівське, Прилуцьке

родовища Чернігівської обл.), видобуток торфу (Чернігівська, Житомирська обл.).З

теплоелектростанцій відомі Ладижинська (Вінницька обл.), Трипільська (Київська

обл.), з гідроелектростанцій — Київська і Канівська. Підприємства галузі

становлять понад 20 % від їх кількості в комплексі і виробляють майже чверть

продовольчих товарів в Україні; це один із провідних мезореґіонів виробництва

українського цукру. Київський мезоекономічний регіон забезпечує у середньому

п'яту частину валового збору зерна в Україні.Зовнішньоторговельне сальдо

Київського мезоекономічного регіону відзначається високим від'ємним сальдо.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |