шпаргалка

Львівський мезоекономічний район.

[ Назад ]

Економіку Львівського мезоекономічного району формують: Львівська, Закарпатська,

Івано-Франківська, Волинська, Рівенська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька

області. Показники зовнішньої торгівлі засвідчують досить низький експортний

потенціал Львівського мезоекономічного регіону. У Львівському мезоекономічному

регіоні проживає понад 10 млн. осіб населення. Особливістю розселення у районі є

те, що частка міського населення становить близько 49 %; тобто є тенденція

незначного переважання сільського населення.У Львівському мезоекономічному

регіоні розвиваються усі види послуг.Промислово-виробничу систему Львівського

мезоекономічного регіону формує декілька тисяч підприємств, що складають понад

п'яту частину промислових підприємств України.Індустріально-будівельний комплекс

редставлений двома групами виробництв: 1) виробництво будівельних матеріалів; 2)

створення основних виробничих і невиробничих фондів.Заготівлю лісу провадять

переважно в Карпатах і на Волині.хімічне виробництво ґрунтується на

місцевих природно-сировинних ресурсах і охоплює широкий

спектр хімічної продукції. Частка підприємств, які виробляють товари соціального

спрямування, у загальній кількості підприємств Львівського мезоекономічного

регіону становить понад 41 %. У структурі посівних площ переважають зернові,

кормові і технічні культури. У Львівському мезоекономічному регіоні виробляють

близько 40 % картоплі (Волинська та Рівенька області) та понад 30 % цукрових

буряків (Хмельницька та Тернопільська області). Зовнішньоторговельне сальдо

Львівського мезоекономічного регіону з невеликого перевагою експорту.Від'ємне

сальдо серед інших областей лише у Львівській області. Це свідчить про те, що

надходження від експорту розподіляються частково за межами мезореґіону, за

винятком економіки Львівської області і самого Львова. Проте обсяги доходів від

експорту незначні і особливого впливу на пожвавлення інвестиційної активності

вони не мають.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |