шпаргалка

Дніпропетровський мезоекономічний район.

[ Назад ]

Цей район інколи називають "Придніпровським", оскільки його формують області, що

прилягають до Дніпра, зокрема Дніпропетровська, Запорізька і Кіровоградська.

Важливими районоутворювальними центрами є Дніпропетровськ, Запоріжжя і

Кіровоград, які лежать відносно недалеко один від одного і мають взаємний вплив

на розвиток соціально-економічних процесів. Найзначніший центр — Дніпропетровськ

(Січеслав), який має найбільшу кількість мешканців і вже понад двісті років є

історичним, культурним і економічним ядром навколишніх придніпровських

територій. Чисельність населення Дніпропетровського мезоекономічного району має

тенденцію до помітного зниження.Район відзначається високим рівнем концентрації

промислового виробництва, яке потребує застосування чоловічої праці. У

внутрішньорайонній структурі підприємств на комплекси базових виробництв

припадає 68 %, на комплекси соціальних виробництв 32% підприємств.Розвиваються

гуртова торгівля промислової продукції, роздрібна торгівля на споживчому ринку,

освіта, наука, банківські і страхові послуги. Докорінних змін потребують

комунальна, житлова сфери послуг. У загальноукраїнському промисловому

виробництві район є важливим центром чорної металургії, машинобудування,

електроенергетики та ін.Дніпропетровський мезоекономічний район - - це район

важкої індустрії України. Основою базового промислового виробництва району є

чорна металургія. основними передумовами, які визначили розвиток чорної

металургії у цьому районі, є багаті поклади залізної та марганцевої руд,

близькість до донецького коксівного вугілля, розвинутий науково-технічний

потенціал, кваліфіковані кадри. У Дніпропетровському мезоекономічному районі

зосереджено понад 16 % усіх сільськогосподарських угідь, 18 % — ріллі та 11 % —

сіножатей та пасовищ України. Для сільського господарства Придніпровського

району характерні всі негативні тенденції виробництва, що спричинені загальною

кризою в економіці.Зовнішньоторговельне сальдо Дніпропетровського

мезоекономічного району є позитивне.Основу експорту становлять прокатна

продукція чорної металургії, хімії, електроенергія.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |