шпаргалка

Одеський мезоекономічний район.

[ Назад ]

Основу Одеського мезоекономічного району становлять Одеська, Миколаївська,

Херсонська області, АР Крим та м. Севастополь. Усі територіально-адміністративні

таксони мезореґіону прилягають до Чорного моря з розвинутою структурою портових

господарств.Сьогодні Одеса є потужним промисловим центром, транспортним вузлом,

який має вплив на територію південної частини України.Продуктивність праці

відносно невисока.В Одеському мезоекономічному регіоні є умови для розвитку всіх

сфер економіки: промисловості, сільського господарства, послуг, зокрема

транспортних, торговельних, фінансових, оздоровчих, туристичних.У структурі ВДВ

частка послуг становить понад 52 %. Вигідне геоекономічне положення Одеського

мезоекономічного району сприяє розвитку сфери послуг. основою промислового

виробництва Одеського мезоекономічного району є підприємства, які складають 13 %

від їх кількості в Україні. Тут розвивають електроенергетику, металургію,

машинобудування, виробництво будівельних матеріалів, деревообробне виробництво,

хімію тощо. спеціалізація машинобудування тісно пов'язана з господарським

профілем району. Тут виробляють велико- і малотоннажні судна, потужні плавучі

крани, доки, металорізальні верстати, кукурудзозбиральні комбайни, тракторні

плуги, устаткування для харчової промисловості, важкі крани, будівельно-шляхові

машини, телевізори й електроніку, кіноапаратуру, поліграфічні машини. Зокрема,

суднобудування зосереджене в Миколаєві та Херсоні.хімічне виробництво

розвивається як на місцевій, так і на довізній сировині. Тут добувають і

переробляють нерудні будівельні матеріали: облицювальний і мармуровий вапняк,

будівельний камінь з Криму. Одеський мезоекономічний район має великий земельно-

господарський потенціал, продуктивність якого підвищується завдяки сприятливим

кліматичним умовам, тобто завдяки великій кількості природного тепла і досить

тривалому вегетаційному періодові. Одеський мезоекономічний регіон має невисокий

експортний потенціал — 2,208 млрд. дол. США, імпорт — 1,492 млрд. дол. СІЛІ А.

Позитивним зовнішньо-торговельним сальдо відзначаються усі області регіону.

Найбільшим експортером є Одеська область. Однак майже третина надходжень від

експорту через бюджет розподіляється в інші регіони України.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |