шпаргалка

Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в світову економіку.

[ Назад ]

Зовнішньоекономічні зв'язки — це взаємодія однієї країни з іншими країнами світу

енергією, інформацією, товарами та іншими продуктами господарської діяльності. В

сучасних умовах зовнішньоекономічні зв'язки будуються на основі: відкритої

економіки; міжнаціональної торгівлі; міжнаціональних фінансів; міжнаціональної

економічної інтеграції. . Рівноправна міжнаціональна торгівля є економічно

вигідна кожній нації, вона — основний елемент міжнаціонального ринку, на якому

формуються попит і пропозиція на товари, послуги, капітал, а також здійснюється

їх експорт та імпорт. Міжнаціональна торгівля базується на принципах порівняної

переваги країни у виробництві тих товарів, які їй вдаються найкраще,

лібералізації торгівлі. Україні варто якнайскоріше долучитися до міжнаціональних

фінансів, щоб мати доступ до отримання кредитів та залучення прямих

капіталовкладень. Для того Україні треба знизити інвестиційний ризик, що

підвищить інвестиційну привабливість її економіки. Україні для швидкої

інтеграції у систему світової економіки необхідне створення як багатьох

політико-правових умов усередині країни, так і відповідного ставлення світового

господарства. До таких передумов належать:політико-правові

передумови;економічні;соціально-культурні;інфраструктура передумови.Україні

варто вибрати інтеграцію з розвинутими ринковими країнами Європи і світу

загалом.Пропозиція України створити зону вільної торгівлі з Росією постійно

блокується тією ж Росією. Щоб схилити Україну до політичного союзу, Росія

намагалася економічно утримувати її у сфері свого політичного та економічного

впливу. Це виявлялося в подвійних стандартах щодо оцінки розриву економічних

зв'язків між російськими та українськими підприємствами після розпаду СРСР.

Українське керівництво стоїть на позиції пріоритету економічної, а не політичної

інтеграції у межах СНД. Упродовж шістнадцяти років Україна здійснювала політику

зближення країн СНД через рівноправну економічну співпрацю. Про зацікавленість

розвинутих країн у співпраці з Україною в економічній галузі свідчать переговори

зі США, Німеччиною, Великобританією та іншими країнами. Україна здійснює заходи,

спрямовані на зближення з Європейським Союзом.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |