шпаргалка

32.Мегаекономічні райони світу.

[ Назад ]

Мегаекономічну систему розглядають як економіку суміжно розміщених національних

економік країн певного континенту або частину світової економіки на даному

континенті. Вона формується на основі тісних виробничих, торговельних,

міграційних зв'язків між країнами-сусідами і набуває як певної структури, так і

спеціалізації на даній території. Здебільшого в розвитку мегаекономічних районів

провідну роль відіграють природні умови і ресурси країн регіону, товарообмін між

країнами. Кожна з країн має своє законодавство, структуру економіки, рівень

технологій. Проте характер господарювання може запозичатися країнами-сусідами

одна в одної, що поглиблює економічні, наукові, технологічні зв'язки між ними і

виділяє їх в окрему мегаекономічну систему контингенту.Мегаекономічне

районування — це обґрунтований поділ країн континенту на райони, які поєднують

територіально суміжні національні економічні системи за критеріями характеру

розселення, економічного і соціального розвитку.В основу економічної

реґіоналізації світу треба покласти щонайменше три фундаментальні процеси:по-

перше, це обмін між країнами світу людей, тобто живої праці; еміґрація з

європейських держав до заморських країн була тією основою, яка викликала

втягненая у світове господарство новозаселених країн, що лежать поза межами

європейського континенту; сьогодні спостерігаємо приплив в Європу людей з

азійського й африканського континентів; по-друге, це обмін продуктів, товарів та

послуг, тобто стрімкий розвиток міжнародної торгівлі; товарообмін активізується

не лише між країнами-сусідами одного континенту, а й між країнами різних

континентів; практично на кожному континенті сформовані потужні споживчі ринки,

які поглинають товари і послуги з найвіддаленіших країн нашої планети;

по-третє, це обмін капіталами як між країнами, так і континентами; багатші на

капітали країни вкладають їх у виробництво країн, які таких капіталів не мають і

тим ще збільшують взаємозв'язаність окремих країн.Результатом цих процесів було

створення міжнародних ринків праці, товарів і капіталів, що впливало на

концентрацію праці, капіталу, товаровиробництва в окремих регіонах континентів.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |