шпаргалка

Виробництво доданої вартості на душу населення.

[ Назад ]

Додана вартість на рівні регіону (ДВР) чи валовий внутрішній продукт (ВВП) на

рівні країни є частиною вартості валового випуску в регіоні (країні) за винятком

вартості відшкодованого оборотного капіталу (матеріальних затрат). Тобто ДВР

(ВВП) — це є заново створена вартість у сфері матеріального виробництва та сфері

послуг внаслідок функціонування усіх факторів виробництва: праці, землі,

капіталу тощо. Результатом функціонування праці та капіталу є не лише загальний

обсяг і темпи виробництва національного продукту, а й кількість виробленого

національного продукту, розподіленого на душу населення.У розвинутих країнах

вважають, що багатство нації вимірюється не наявними природними ресурсами,

кількістю підприємств, які є лише чинниками створення багатства, а вартістю

створеного ВВП загалом і на душу населення.Зростання цін на товари і послуги за

незмінної їх кількості спричиняє зменшення їх споживання однією людиною, якщо її

доходи не зростають. За своїми функціональними особливостями ціни бувають

поточні (змінні) базові (постійні) . Розрахунок ВВП у поточних цінах називають

номінальним ВВП. Він не дає точного уявлення про стан економіки, оскільки

зростання за рахунок цін не свідчить про зростання національного багатства і

добробуту людей. Щоб точніше відображати стан економіки, вартість обсягу

вироблених в економіці товарів і послуг вимірюють у постійних або базових цінах

ц, а розрахований у такий спосіб ВВП називають реальним ВВП. Номінальний ВВП

відображає грошову оцінку виробленої продукції, а реальний — кількість

виробленої продукції, тобто обсяг виробництва, виміряний у постійних цінах.

Індекс цін ВВП засвідчує зміну ціни одиниці продукції у звітному році стосовно

базового.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |