шпаргалка

Технічний рівень виробництва в регіоні.

[ Назад ]

Підприємства і керівництво регіону мають бути зацікавлені в підвищенні обсягів

виробництва товарної і регіональної продукції та зниженні матеріальних і

трудових затрат в одиниці виробленої продукції. Це сприятиме зниженню питомої і

загальної собівартості виробництва і збільшенню валового прибутку. Досвід

ринкових країн показує, що таких результатів досягають підвищенням технічного

рівня виробництва.Технічний рівень виробництва — спроможність підприємств та

їхніх галузей виробляти інноваційну продукцію відповідної кількості і

якості.Підвищення технічного рівня виробництва підприємств регіону досягається

впровадженням нових технічних засобів виробництва і технологій. Зростання

технічного рівня виробництва зумовлене: у паливно-енергетичному комплексі:

часткою виробництва електроенергії атомними електростанціями в її загальному

виробництві; у металургійному комплексі: часткою виробництва електросталі й

киснево-конверторної сталі, готового прокату в їх загальному виробництві; у

машинобудівному комплексі: часткою виробництва металорізальних верстатів високої

точності, з програмним управлінням, комп'ютерної техніки та ін.; у хіміко-

лісовому комплексі: вмістом поживних речовин у добривах, виробництвом

термопластів, смол, пластмас, пиломатеріалів, клеєної фанери та ін.; у комплексі

виробництва будівельних матеріалів: збільшенням обсягу виробництва цементу із

клінкеру, одержаного за енергозберігаючими технологіями.; у транспортному

комплексі: Часткою електротяги у вантажо- і пасажирообороті. Зростання

технічного рівня виробництва і запровадження нових технологій тісно пов'язані з

оновленням основного капіталу, тобто із запровадженням у виробництво кращих

знарядь і вилученням фізично, морально застарілих. У країнах із розвинутою

ринковою економікою період оновлення основного капіталу (активної частини)

становить 2 — 4 роки, але не більше 5 — 6 років. В Україні цей показник 15 — 20

років і більше. Ступінь зносу виробничого основного капіталу в Україні впродовж

останніх двох-трьох десятиріч коливався у межах 45 %, зокрема, у промисловості —

48, сільському господарстві — 39, будівництві — понад 50%.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |