шпаргалка

Аспекти аналізу регіональної економіки.

[ Назад ]

Територіальна структура є важливим об'єктом дослідження регіональної економічної

системи. Це стрижнева категорія геопросторової організації господарства регіону

і країни, яка охоплює основні економіко-територіальні поняття, зокрема наявність

і взаємопов'язаність форм територіальної організації розміщення праці і капіталу

загалом. Розселення, праця і капітал як територіальна економічна система — це

функціональне поєднання елементів чинників виробництва, зосередження і

розміщення яких зумовлене природними умовами або суспільними

потребами.Територіально-комплексний аспект враховує взаємодію галузей сфери ви-

тва,послуг,управління як єдиної ек си-ми,виявлення пропорцій ви-тва й споживання

рівнів ек розвитку населених пунктів і територій,внутр-регіонального і

міжрегіонального обміну. Він дає змогу:розкривати продуктивні можливості

території;висвітлювати рівень поділу праці;виявляти рівень збалансованості та

оптимізації пропорцій. Територіально-галузевий аспект дає змогу обґрунтувати

спеціалізацію виробництва окремих регіонів — переважаючий розвиток виробництва

певних видів продукції або виконання відповідних національно-господарських

функцій з урахуванням найефективнішого використання сприятливих природних і

економічних умов району та раціональної участі в територіальному поділі праці.

Територіально-ефективний аспект--Пов'язаний з такими поняттями:ефект — загальний

результат, отриманий внаслідок використання загальних засобів за певний період

часу;продуктивність — одиничний результат, отриманий як віддача одиниці задіяної

праці чи капіталу за одиницю часу;ефективність —;індекс

продуктивності;економічне зростання.До соціального ефекту належать:збільшення

обсягу, вдосконалення структури індивідуального споживання матеріальних благ і

послуг;поліпшення забезпеченості майном і комунальними послугами;розвиток

структури, повноти задоволення послугами індивідуального та колективного

споживання; ї поліпшення умов безпеки праці;зниження захворюваності, продовження

середньої тривалості життя;збільшення вільного часу працівників;підвищення рівня

культури й освіти населення, кваліфікації

працівників;збереження і впорядкування довкілля та ін.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |