шпаргалка

Пріоритети політикиоптимізаціїрегіональних економічних структур

[ Назад ]

Регіональна економіка як єдиний господарський комплекс, складові якого

функціонують продуктивно та ефективно, є ме¬тою будь-якого уряду. Тим паче в

цьому є зацікавлені органи місцевого самоврядування. Ефективна регіональна

економічна система створює фінансові передумови асигнування соціальних,

виробничих і екологічних проектів та програм. Тому політика центральної і

місцевої влад має полягати лише в тому, щоби ство¬рити механізм, тобто правову

та економічну основу розвитку регіональної економіки як єдиного господарського

комплексу. Така модель регіональної економіки мала б забезпечувати її пев¬ний

рівень економічної самодостатності.Теорія економічної самодостатності регіону є

похідною загаль¬ної теорії розширеного відтворення і описує механізм

ефектив¬ності функціонування суб'єктів виробництва і органів управлін¬ня на

окремій адміністративно організованій території. Особли¬вістю теорії

регіональної економічної самодостатності є те, що вона опирається на положення

теорії розширеного відтворення на мікрорівні й обґрунтовує особливості

регіонального само¬відтворення за наявності декількох суб'єктів управління і

регу¬лювання. Теорія економічної самодостатності регіону ставить низку складних

територіальних проблем, які можна розв'язувати лише на основі дотримання

положень мікроекономічного розши¬реного відтворення. Це проблема соціального,

економічного, еко¬логічного й іншого плану. Хоч механізм розширеного

відтворен¬ня і механізм регіонального управління — явища різнорівневі, але

повинні розглядатися як взаємозумовлені.Пріоритети політики

оптимізаціїрегіональних економічних структур

Регіональна економіка як єдиний господарський комплекс, складові якого

функціонують продуктивно та ефективно, є ме¬тою будь-якого уряду. Тим паче в

цьому є зацікавлені органи місцевого самоврядування. Ефективна регіональна

економічна система створює фінансові передумови асигнування соціальних,

виробничих і екологічних проектів та програм. Тому політика центральної і

місцевої влад має полягати лише в тому, щоби ство¬рити механізм, тобто правову

та економічну основу розвитку регіональної економіки як єдиного господарського

комплексу. Така модель регіональної економіки мала б забезпечувати її пев¬ний

рівень економічної самодостатності.

Теорія економічної самодостатності регіону є похідною загаль¬ної теорії

розширеного відтворення і описує механізм ефектив¬ності функціонування суб'єктів

виробництва і органів управлін¬ня на окремій адміністративно організованій

території. Особли¬вістю теорії регіональної економічної самодостатності є те, що

вона опирається на положення теорії розширеного відтворення на мікрорівні й

обґрунтовує особливості регіонального само¬відтворення за наявності декількох

суб'єктів управління і регу¬лювання. Теорія економічної самодостатності регіону

ставить низку складних територіальних проблем, які можна розв'язувати лише на

основі дотримання положень мікроекономічного розши¬реного відтворення. Це

проблема соціального, економічного, еко¬логічного й іншого плану. Хоч механізм

розширеного відтворен¬ня і механізм регіонального управління — явища

різнорівневі, але повинні розглядатися як взаємозумовлені.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |