шпаргалка

Економічний механізм природокористування та охорони довкілля

[ Назад ]

Такий механізм повинен передбачати:1.правові основи природокористування,2.с-му

управління у сфері природокористування і охорони довкілля,3.с-му фінансування як

відновлення забруднених об*єктів природи,так і вдосконалення технологій

виробничих підприємств з метою недопущення забруднення природних об*єктів .

Правову основу природокористування склад.конституція укр. Та багато інших

природоохоронних заходів.вони визначають функції управління держ. І

регіон.структур та відносини у сфері природокористування та охорони довкілля між

підприємствами.

Управління природокористуванням та охороною довкілля передбачає такі

суб*єкти:1.держ.управління-належить основна частина управлінської діяльності в

даній галузі.2.громадське управління спрямоване на всіляке сприяння органам

держ.влади та місцевого самоврядування у забезпеченні процесу раціонального

природокористування і збереження природного довкілля.3 виробниче управління-

здійснюється власниками природних ресурсів та їх користувачами.

Економічні засади механізму: в економічні складові механізму домінує

підхід*ліквідація забруднення*,а не його запобігання.заходи по ліквідації

формують з кількох джерел: з держ.бюджету,з місцевих бюджетів,власних коштів

підприємств,коштів міжнародних гарантів,інших коштів.Основну частину до бюджетів

усіх рівнів становить збір за забруднення довкілля..Формування переліку

першочергових природоохоронних заходів,які доцільно фінансувати найшвидше,держу

правління з екології здійснює на основі результатів екологічного моніторингу.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |