шпаргалка

Мікроекономічний район України

[ Назад ]

В основі мікроекономічного районування є виділення простих, немасштабних

територіально-господарських утворень. Такі не¬великі, територіально єдині

господарські системи називають мікрорайонами. Процес мікроекономічного

районоутворення відбувається об'єктивно за такими напрямами:

Ч>локальним, коли окреме підприємство збільшує свої масштаби за рахунок

здійснення капіталовкладень, збільшення потуж* ностей, кількості зайнятих,

обсягу виробництва продукції, ство¬рення корпорації, об'єднання тощо;

*Ь територіальним, коли підприємства розміщуються по те¬риторії, використовують

спільну виробничу, транспортну та іншу інфраструктуру, працю населення

території, об'єктивно формуються ринки реалізації продукції у малих, середніх і

вели¬ких населених пунктах, центри управління обсягом товарів, капі¬талів і

праці у відповідних населених пунктах, встановлюються мелісі адміністративного

впливу відповідного центру на відповід¬ну територію з урахуванням економічного і

соціального тяжін¬ня навколишніх населених пунктів до їх центрів.

На основі таких критеріїв визначаються межі територіальної господарської

системи, центральному населеному пункту надають функції адміністративного центру

даного мікроекономічно го району.

Мікроекономічне районування — це науково обґрунтови ний поділ країни на

мікрорайони з мелісами територіальна адміністративної приналежності за

критеріями об'єктиб ного виробничого, соціального, інфраструктурного районо-

утворення.

У сучасній Україні налічується 448 міст, 897 селищ міського типу, 28775

сільських населених пунктів. На їх основі виділено 490 моноадміністративних

районів і 121 моноадміністративний район у містах. Мікроекономічне районування

має два рівні: ^>моно адміністративне і полійдміністративне

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |