шпаргалка

Трансфармація економіки в умовах ринку

[ Назад ]

Економічна трансформація - це безперервний процес видозмін, серед яких

розрізняють разові, дискретні та систематичні. Трансформація у вузькому сенсі

(разові та дискретні зміни) - перехідний період (перехідна економіка,

трансформаційна економіка «у вузькому розумінні») - обмежений в часі процес,

який визначається поворотними подіями в суспільстві, полягає в переході від

одного рівноважного стану до іншого. Тоді як трансформація в широкому сенсі

(систематичні зміни) - це не обмежений в часі постійний процес перетворень

системи, її елементів, зв'язків і відносин між ними[2].

Головною метою ринкової трансформації економіки України є:

– Створення надійного фундаменту зростання добробуту населення;

– Стимулювання швидкого економічного зростання;

– Підвищення продуктивності праці;

– Досягнення світового рівня ефективності використання матеріальних

ресурсів через запровадження новітніх технологій;

– Вироблення достатніх обсягів продукції, яка користується попитом;

– Забезпечення високої якості товарів та послуг;

– Створення умов для зростання реальних доходів населення.

Аналізуючи стан й перспективи розвитку економічної системи України, слід

відзначити, що за роки незалежності не вдалося створити економічну систему,

здатну забезпечити прогресивний розвиток країни; процес суверенізації було

обмежено здобуттям зовнішніх політичних атрибутів (40% покриття дефіциту

державного бюджету припадає на зовнішні джерела); серйозну загрозу для безпеки

держави становлять «тінізація» та криміналізація економіки (тіньовий сектор

становить до 50% економіки).

На думку деяких дослідників, найістотнішою перешкодою на шляху перехідного

періоду є відсутність справжньої системи чітко визначених прав на власність, яка

є одним із фундаментальних компонентів організаційної інфраструктури ринкової

економіки і водночас життєво необхідною умовою виникнення і розвитку нового

стабілізуючого сектора класу малого та середнього підприємництва. Для швидкої й

ефективної передачі державного майна у приватні руки розроблено нові методи та

схеми приватизації. Одним із таких методів у країнах Центральної та Східної

Європи, що передбачав передачу державного майна приватному сектору, став метод

малої приватизації. [3].

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |