шпаргалка

Сутність методів аналізу економіки регіонів

[ Назад ]На сьогодні в Україні запроваджена Класифікація видів економічної діяльності

(КВЕД), що робить можливим аналіз структури економіки регіонів і країни в цілому

за видами економічної діяльності згідно із загальноприйнятими міжнародними

статистичними стандартами. Використання КВЕД дає можливість проводити порівняння

структури економіки України та її регіонів з аналогічними показниками інших

країн світу. Також цей аналіз необхідний для вивчення інвестиційного клімату в

Україні і процесів, пов’язаних з надходженням в країну і регіони міжнародних

інвестицій та їх застосуванням у певних видах економічної діяльності.

Методологічні підходи до такого роду аналізу в Україні були розроблені в НДІ

Держкомстату України під керівництвом доктора економічних наук Н. Парфенцевої.

Структура економіки будь-якого регіону згідно з КВЕД характеризується за

допомогою таких показників:

кількість підприємств;

чисельність працюючих на підприємствах;

вартість основних фондів;

дохід підприємств;

обсяг реалізованої продукції.

Статистичні дані за всіма переліченими показниками, крім обсягів реалізованої

продукції, містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій

України. Необхідні показники формуються за кожним окремим видом діяльності, що

існує в Україні.

Порядок аналізу структури економіки за КВЕД в загальному вигляді включає:

аналіз даних, які характеризують кількість підприємств за видами економічної

діяльності в певних регіонах; на їх підставі визначаються провідні для регіону

види економічної діяльності;

визначення факторів, які вплинули на структуру регіону. До них можуть належати

природно-кліматичні умови, історичний розвиток регіону, адміністративно-

територіальний рівень, використання природних ресурсів, державна політика щодо

певного регіону та ін.

У результаті проведення такого аналізу з’ясовується рівень розвитку певних видів

економічної діяльності в регіоні, оцінюється рівень розвитку сфери послуг, що є

дуже важливим показником для економіки країни і регіону. За оцінками міжнародних

статистичних органів, країна визнається постіндустріальною, якщо обсяг її

валового продукту, виробленого в сфері послуг, перевищує 65 %, а в деяких

країнах досягає навіть 80—85%*.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |