шпаргалка

Теоретичні засади регіонального управління та регулювання

[ Назад ]

Найважливішою функцією і засобом реалізації державної регіональної політики є

управління, тобто свідомий вплив на суспільне виробництво з метою підвищення

його ефективності і задоволення матеріальних і духовних потреб населення.

Управління суспільним виробництвом може відбуватися як на рівні галузі, так і на

рівні території, тому виділяють два його види: галузеве і територіальне.

Галузеве – це управління, яке спрямовується на вирішення основного завдання

галузі, тобто задоволення потреб економіки окремими видами продукції, робіт,

послуг.

Територіальне – спрямовується на створення необхідних умов для розвитку окремих

територіальних складових національної економіки, максимальне задоволення потреб

населення регіону окремими видами продукції, робіт, послуг з ефективним

використанням власних ресурсів і регіонального економічного потенціалу.

В умовах ринкової економіки регіональне управління є основним, внаслідок процесу

роздержавлення, тобто передачі більшості функцій управління з державного

нарегіональний рівень.

Воснові побудови нової системи управління регіоном лежать наступні методологічні

принципи:

1. Економіка держави та економіка регіонів має розглядатися як частина

геоекономічного і геополітичного простору, які задають їм загальний напрямок і

принципи розвитку, але і потребує максимального обліку національних інтересів та

історичних особливостей розвитку;

2. Вибір ефективної моделі управління регіоном залежить від теоретичного і

практичного визнання переваг існуючих моделей і тих організаційно-правових форм,

які існують для комерційної діяльності підприємств регіону і його некомерційних

організацій;

3. Визнання за управлінням як специфічним видом господарської діяльності функцій

оновлення і відтворення в усіх фазах суспільного відтворення.5Цілі регіонального управління класифікуються:

а) за змістом – економічні, політичні, екологічні, науково-технічні;

б) за часом – довгострокові (10 – 15 років), середньострокові (3 – 5 років),

короткострокові (на рік);

в) за рівнем, на якому вони визначаються і досягаються: загальнодержавні та

адміністративно-регіональні одиниці.

Економічні цілі передбачають збалансований пропорційний розвиток регіонів,

нарощування та ефективне використання його ресурсного потенціалу.

У політичних цілях відповідно до визначених Верховною Радою засад внутрішньої і

зовнішньої політики відображаються завдання політичного розвитку суспільства,

особливості їх вирішення в умовах конкретного регіону.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |