шпаргалка

Фактори сталого розвитку економіки

[ Назад ]

Фактори сталого розвитку: підвищення рівня загальної професійної і екологічної

освіти всіх громадян, розвиток науки і посилення її зв 'язку з виробництвом,

інтенсифікацією усіх вироб¬ничих і управлінських процесів; зниження матеріале-

і енерго-місткості виробництва продукції через розроблення і впровад¬ження

інноваційних (наукомістких) технологій; впровадження безвідходних технологій і

виробництв в обробному секторі економіки.

Завдання реалізації Концепції сталого розвитку: >поліпніко-правові —

впровадження демократії, свободи і рівності перед законом, розумного

оподаткування, соціальної справедливої і розвиток національної свідомості,

патріотизму, волевиявлення народу; >економічні — розумне поєднання видів і форм

власності,демонополізації та вільна конкуренція, виробництво товарів і послуг до

потреб людей; екологічні — викорінення голоду, захист довкілля, піднесення

якості освіти; міжнародні — розвиток громадянського суспільства, торгівлі,

підтримка миру і співробітництва; інформативні — розвиток науки,

техніки,інноваційних технологій, кібернетизація та інформатизація господарства і

культури, природи, ефективності використання ресурсів, збереження біосфери,

вдосконалення методів управління еколого виховної роботи тощо; соціальні —

усунення відставання національної свідомості населення, розвиток у людей

здатності наукового передбачення, висунення на пріоритетне місце інформаційних

ресурсів перед речовинно-енергетичним.Виконання цих завдань створить надійні

передумови для активізації факторів сталого економічного зростання і розвитку.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |