шпаргалка

Зайнятість і ефективність праці в регіоні.

[ Назад ]

Населення працездатного віку є основою зайнятості в різних галузях національної

економіки. Із процесом зайнятості пов'язані такі економічні

категорії:працездатне населення; трудовий капітал;економічно активне

населення;безробітне населення.Населення працездатного віку становить кількісну

основу іншої категорії — економічно активного населення, до якого також належить

молодше і старше за працездатне зайняте населення.Рівень зайнятості визначається

як відношення кількості зайнятого населення до всього обстеженого населення або

населення по відповідній віковій групі за статтю та по регіонах.Безробітні —

особи віком 15-70 років, які одночасно відповідають трьом умовам: не мали

роботи; шукали роботу або намагались організувати власну справу на обстежуваному

тижні;готові взятися до роботи протягом наступних двох тижнів.Рівень безробіття

— відношення (у відсотках) кількості безробітних до економічно активного

населення (живої праці) або до працездатного населення працездатного

віку.Економічно неактивне населення— особи, які не можуть бути класифіковані як

"зайняті" або "безробітні".До складу цієї категорії населення зараховані: учні

та студенти; пенсіонери; особи, які зайняті в домашньому господарстві,

вихованням дітей та доглядом за хворими; особи, які зневірились знайти роботу;

інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, та ті, що шукають

роботу, але неготові взятися за неї найближчим часом.Для визначення ефективності

використання зайнятої праці можна скористатися формулою виробничої функції:

ОМ = Р(Т,К).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |