шпаргалка

Фінанси регіонального і місцевого самоврядування.

[ Назад ]

Сучасні регіональні і місцеві фінанси в Україні є складовими частинами державних

фінансів і практично цілком залежить від державної бюджетної політики.Систему

державних фінансів створюють грошові засоби, фінансові ресурси, а також

економічні відносини, зумовлені взаєморозрахунками між господарюючими

суб'єктами, рухом грошових коштів. Головним документом державних фінансів є

бюджет.Бюджет — план створення і використання фінансових ресурсів для

забезпечення функцій, які здійснюють органи державної влади.Бюджетна система

кожної держави залежить від особливостей її устрою її політичної, економічної та

інших підсистем. Бюджетну систему України утворюють: Державний бюджет країни,

республіканський бюджет Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети.Сукупність

усіх бюджетів, які належать до бюджетної системи України, є Зведеним бюджетом

України, який використовують для аналізу і визначення засад державного

регулювання економічного і соціального розвитку держави.Бюджет Автономної

Республіки Крим об'єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст

республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах,

селищні та сільські бюджети.Фінансові проблеми регіонального і місцевого

самоврядування. Закон України "Про місцеві Ради і народних депутатів та місцеве

і регіональне самоврядування" трохи підвищить рівень їх фінансової

самодостатності. Однак остаточної фінансової самодостатності бюджетів

реґіонального і місцевого рівня ще не досягнуто.Сучасна практика формування

місцевих фінансів показує, що основним недоліком правового забезпечення

фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є насамперед те, що

законодавство не встановлює конкретного переліку витрат, які повинні

фінансуватися з місцевих бюджетів. У зв'язку з цим неможливо визначити, якою

мірою закріплені за місцевими бюджетами доходи забезпечують потреби і в яких

розмірах.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |