шпаргалка

Податки в системі регіональних фінансів.

[ Назад ]

Податки як економічна категорія виражають відносини з приводу розподілу доданої

вартості між її виробниками, державою та органами регіонального і місцевого

самоврядування. Головні принципи податкової системи:сума сплаченого податку

завжди мас дорівнювати вартості отримуваних від держави благ і послуг; усі

податки повинні мати цільове призначення, тобто конкретний вид витрат у бюджеті,

куди вони будуть спрямовані; знеособлений податок зумовлює його непродуктивне

використання з боку уряду; платники податків мають бути поінформовані урядом,

куди використано кожну копійку сплачених ними податків; нові податки вводяться

тільки для покриття відповідних витрат, а не для ліквідації бюджетного

дефіциту;об'єктом оподаткування може бути тільки дохід, а не його джерело і не

розмір витрат; податок має бути пропорційний доходові; прогресія оподаткування

залежно від зростання доходу не повинна перевищувати розумного оптимуму, що

дорівнює третині доходу; умови оподаткування мають бути прості і зрозумілі

платникові; податок слід стягувати у зручний для платника час і прийнятним для

нього методом; при тому слід ураховувати дешевизну стягування податків.Податкова

система України охоплює суб'єктів оподаткування або податкову базу: фізичні —

населення і юридичні — господарські структури особи та врівні податків--державні

і територіальні.Система оподаткування фізичних і юридичних осіб має такі

складові:1.оподаткування фізичних осіб:

прямі податки і внески: прибутковий податок з громадян; податок на майно;

податок за землю; податок із власників транспортних засобів; податок на

промисел; державне мито; внески до Пенсійного фонду; місцеві податки і

збори;непрямі податки: податок на додану вартість; акцизний збір; мито;2.

оподаткування юридичних осіб:прямі податки: податок на прибуток; податок на

майно плата за землю; податок із власників транспортних засобів;непрямі податки

і внески: мито; відрахування на геологорозвідувальні роботи; плата за

використання природих ресурсів; плата за забруднення довкілля; державні мито;

місцеві податки і збори;3. відрахування і внески до цільових фондів: Пенсійний

фонд; Фонд соціального страхування; Фонд Чорнобиля; Фонд зайнятості населення;

Фонд конверсії; Інноваційний фонд; Позабюджетні фонди місцевого самоврядування.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |