шпаргалка

Сутність основного капіталу та його оборот.

[ Назад ]

Основний капітал — елементи продуктивного капіталу, вартість яких переноситься

на продукти виробництва поступово.

За призначенням основний капітал поділяють на виробничий та невиробничий. До

виробничого основного капіталу належить капітал, який неодноразово бере участь у

матеріальному виробництві, зношується поступово і переносить свою вартість на

створений продукт частинами (амортизаційні відрахування).Основний капітал, який

не бере участі безпосередньо у матеріальному виробництві, є невиробничим

основним капіталом. До нього належать, незалежно від зарахування на баланс

виробничих чи обслуговуючих підприємств і організацій, фонди житлового,

комунального господарства, закладів охорони здоров'я, освіти, науки, культури,

мистецтва, фінансових, кредитних, страхових установ, органів управління і

оборони, громадських об'єднань тощо.Важливою особливістю основного капіталу є

його здатність до економічного обороту, який є безперервним, повторюваним

процесом.Оборот капіталу — безперервно повторюваний кругооборот капіталу від

моменту його залучення у виробництво до повернення у тій самій формі.Економічний

зміст обороту капіталу полягає у перенесенні на новостворений продукт вартості

виробничого капіталу. Важливою економічною рисою основного капіталу є його

продуктивність. Продуктивність основного капіталу характеризує його спроможність

виконувати роботу і створювати корисний продукт протягом певного часу.У ринковій

економіці перевагу надають натурально-вартісній формі оцінки виробленого

продукту, яка охоплює вартість матеріально-сировинних, трудових затрат,

амортизаційні нарахування зносу основного капіталу та прибуток.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |