шпаргалка

Основи інноваційного потенціалу регіону.

[ Назад ]

Сучасне високоефективне виробництво неможливе без здійснення інноваційних

проектів. інновації повинні стосуватися усіх сфер людської діяльності в регіоні,

забезпечувати розвиток і вдосконалення людини, її способу мислення і життя.

Керівництво та виробники регіону повинні бути свідомі того, що в основі

створення інноваційних засобів і результатів виробництва є науково-технічний

потенціал сукупність усіх наукових засобів і ресурсів. Ознаками науково-

технічного розвитку є науково-технічна революція та науково-технічний

прогрес.Науково-технічна революція— процес перебудови технічної основи економіки

на базі фундаментальних наукових відкриттів і винаходів в усіх галузях. Для НТР

характерний стрибкоподібний розвиток. Основними її ланками є:створення двигуна;

створення передавального механізму; ^створення робочого органу; створення

управляючого, регулюючого і контролюючого органу.Науково-технічний проґрес—

органічно взаємопов 'язаний процес розвитку науки і вдосконалення засобів

виробництва, технологій, готової продукції.Для НТП характерний безперервний

розвиток, умовами ефективності якого є:зацікавленість виробників у використанні

НТП для удосконалення техніки і технологій; конкуренція у використанні НТП,

боротьба за лідерство на ринку; підтримка розвитку НТП державою і кредитними

установами; тісні зв'язки наукових установ і виробничих підприємств.

Інноваційний потенціал є результатом дії продуктивної сили науки. Часто засоби

науково-технічної діяльності називають інноваційним потенціалом, елементами

якого є: науково-технічний інтелект — вчені, дослідники;матеріально-технічна

база науки — сукупність засобів науково-технічної праці, наукові організації,

наукове обладнання й установки, експериментальні заводи, лабораторії,

електронно-обчислювальна база інформаційного забезпечення тощо;інформаційна

система — наукові прогнози, банк патентів; організаційно-управлінська підсистема

— планування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР);

фінансування НДДКР; організаційно-управлінські структури наукових підрозділів;

методи управління НДДКР. Елементи інновацій:технополіс;технопарк;інкубатор.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |