шпаргалка

Сутність регіональних міжгалузевих комплексів і їх структура.

[ Назад ]

Міжгалузеві комплекси — це сконцентровані виробництва взаємопов'язаних суміжних

галузей. Розрізняють галузі соціальних і базових виробництв. Україні виділяє

такі міжгалузеві комплекси:

у соціальній сфері — соціальний;у промисловості — паливно-енергетичний,

металургійний, машинобудівний, хімічний і нафтохімічний, лісопромисловий;у

сільському господарстві — рослинницький, тваринницький; у будівництві капітальне

будівництво, виробництво будівельних матеріалів; на транспорті — транспортний.

Соціальний комплекс об'єднує галузі національної економіки, які стосуються

відтворення людини і її рівня життя. До соціального комплексу належать: сфера

послуг; виробництво товарів народного споживання; доходи і рівень життя

населення; споживчий ринок.В Україні базою формування паливно-енергетичного

комплексу є такі види палива: вугілля, нафта, газ, торф, горючі сланці.

Відповідно сформувалися такі регіони:вугільні басейни та нафтогазоносні

провінції та області. За складом металургійний комплекси поділяють на чорну та

кольорову металургію.Комплекс чорної металургії є однією з провідних галузей

промисловості України. За оцінками експертів, чорна металургія є галуззю

спеціалізації України в загальному поділі праці країн Східної та Центральної

Європи. Комплекс підприємств кольорової металургії видобуває, збагачує і

переробляє руди кольорових і рідкісних металів. Його структуру формують

виробництво сплавів, прокат кольорових металів і переробка вторинної

сировини.Машинобудівний комплекс:Виробництво машин різноманітного призначення

поглиблює поділ праці, спеціалізацію при виготовленні окремих комплектувальних

для конкретних машин. Підприємства хімічного і нафтохімічного комплексу

розміщені на Прикарпатті, Донбасі, Придніпров'ї, Криму, будівельного — у великих

містах України, лісопромислового — у Карпатах, на Во¬лині, в обласних центрах,

транспортний — у Західній Україні.Сільськогосподарський комплекс:Сільське

господарство є другою після промисловості сферою матеріального виробництва. У

ньому зосереджено майже 25 % основного виробничого капіталу.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |