шпаргалка

Використання регіонального доходу.

[ Назад ]
Регіональний (національний)дохід розподіляється через бюджети держави,

підприємств, сімей на основі податкової системи між зайнятими у виробництві

товарів і послуг та незайнятими. Якщо обсяги виробництва регіонального

(національного) доходу недостатні, можуть виникнути проблеми: зростання цін,

посилення податкового тиску, що, своєю чергою, стримуватиме зростання

виробництва регіонального (національного) продукту.Більша частина створеного в

Україні доходу — 0,25В* — споживається домашніми господарствами: С = 0,25В*,

тобто валового внутрішнього продукту.Споживання сектора загального державного

управління Б цілком залежить від розміру податків П, тобто Б — дохідна частина

Державного бюджету. Якщо Б = П, то Державний бюджет збалансований. Якщо Б > П,

це свідчить про дефіцит Державного бюджету, тобто податки не забезпечують

дохідної частини бюджету і держава покриває дефіцит, збільшуючи державний борг.

Якщо Б < П, це засвідчує про профіцит Державного бюджету, здатність держави

обслуговувати свої попередні боргові зобов'язання.Частина загального доходу

спрямовується на чистий експорт. Чистий експорт — це різниця між експортом та

імпортом.Іноді її називають зовнішнім торговельним сальдо. Якщо Е > І, то чистий

експорт має знак "+" і платіжний баланс має позитивне сальдо. Якщо Е < І, то

чистий експорт має знак "-" і платіжний баланс має від'ємне сальдо.Від'ємне

зовнішньоторговельне сальдо свідчить, що експортний потенціал України слабкий і

не забезпечує потреб фінансування імпорту. Україна змушена здійснювати валютні

запозичення за кордоном, що зумовлює зростання зовнішньої

заборгованості.Заощадження — вільні кошти домашніх господарств, підприємств,

держави, які відображають рівень їх пропозиції на фондових ринках.Кількість

капіталовкладень, на які є попит, залежить від величини відсоткової ставки .На

практиці розрізняють номінальну і реальну відсоткову ставки. Номінальна

відсоткова ставка — це ціна , за яку сплачують позичені гроші. Реальна

відсоткова ставка — це номінальна, скоригована на індекс цін. Відсоткова ставка

урівноважує обсяг валового випуску і його споживання:В* = В(р).Наведене

рівняння відображає взаємозв'язок між валовим випуском і валовими витратами

через рівень відсоткової ставки.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |