шпаргалка

tttttttttttttttt

[ Назад ]

1. Муфта — пристрій для постійного або тимчасового поздовжнього сполучення циліндричних частин елементів машини або споруд (напр., валів, труб, сталевих канатів, кабелів).Класифікація:1)Жорсткі муфти — забезпечують жорстке сполучення валів;

2) Компенсуючі муфти ; 3) Пружні муфти; 4) Муфти зчеплення — для сполучення або роз'єднання валів( 1,2 і багатодискові, постійні і замкнуті, ножні і ручні) 5) Гідравлічні.

Муфта зчеплення складається: 1) ведучої частини(натискний диск, ведучий диск барабан); 2) веденої частини(диски ,ведуча ); 3) механізм виключення муфти.

Обгінна муфта складається з: ведучої втул¬ки ,чотирьох роликів, чотирьох штовхачів, пру¬жин, упорних штифтів і упорів пружин.

Неполадки:1) муфта веде(спрацювання фрикційних накладок або малий зазор між лапками); 2) муфта веде(великий зазор).

_________________________

2. Автотракторні двигуни поділяються за 1) типом палива (дизельні і бензинові); 2)способом сумішоутворення(карбюраторний і інжекторний); 3) за кількістю циліндрів(1,2, багато); 4) за розміщенням циліндрів( в подібний, рядний, протилежний); за способом охолодження( повітряний і рідинний).

Принцип роботи ДВЗ: Циліндр має два отвори з клапанами — впускним і випускним. Робота двигуна внутрішнього згорання ґрунтується на чотирьох послідовних процесах — тактах, які весь час повторюються. Перший такт — це впуск пальної суміші, що здійснюється через впускний клапан, коли поршень рухається вниз. Після того, як поршень досягне нижньої точки, всмоктування палива припиняється і обидва клапани закриваються. Під час другого такту, коли поршень рухається вгору, відбувається стискання суміші, внаслідок чого її температура підвищується. У верхній точці поршня суміш запалюється електричною іскрою від свічки. Суміш миттєво спалахує через значне нагрівання розширюється й тисне на поршень. Сила тиску штовхає поршень донизу, відбувається третій такт — робочий хід, під час якого виконується робота. За допомогою шатунного механізму рух поршня передається колінчастому валу, який з'єднано з колесами автомобіля. Хід поршня – відстань яку проходить поршень від верхньої мертвої точки до нижньої. Робочий цикл – сукупність послідовних періодично повторювальних процесів в двз(впуск, стиск, робочий хід, випуск)._________________________________

4. механізм – це сукупність деталей які взаємодіють між собою і служать для виконання певного процесу. Існують такі механізми:1) важільний – застосовується для перетворення обертального руху, початкової ланки в в позучий і коливальний; 2) кулачковий застосовується для обертального або зворотньо поступального руху ведучої ланки у поступальний або зворотньо обертальний веденої з пеними зупинками; фрикційний механізм – рух від ведучої ланки до веденої передається за рахунок сил тертя що виникають в контакті взаємопритиснутих ланок; хвильовий механізм – ті ж самі зубчасті механізми тільки з внутрішнім зачеленням.

________________________________

6. Ркр – 1.5 Рубщик коридорів роторний. Застосовується для освітлення рядових культур дуба з міжряддями не менше як 3 м. Складається 1.рама, пристрій для навіски, захисний кожух, опорні колеса , робочий орган до якого кріпляться диски.

_______________________________

8. Робочі органи опилювачів: 1) резервуар(10-300л); 2) зворушувальний пристрій; 3) подаючий механізм; 4) генератор повітряного потоку; 5) розпилювач. Марки: Орв-1 „ветерок”, ошу-50.

___________________________

18. Раа-1 – призначений для захисту лісових культур і посіві у розсадниках від шкідників і хвороб для знищення бур’янів на сіножатях пасовищах вздовж меліоративних каналів. Даний апарт складається: 1) бензобак – для робочої рідини і бензину; 2) ручного повітряного насосу; 3)камера згоряння; аерозольна труба; 5) система запалення; 6) розпилювач; 7) запобіжний клапан; 8) манометр; трубоводів.

__________________________________

5. Культиватор-рослинопідживлювач начіпний КРН-2,8МО призначений для міжрядного обробітку грунту на глибину від 6 до 16 см і підживлення мінеральними добривами просапних культур з міжряддям 45, 60 і 70 см. Культиватор агрегатується з тракторами Т-25А, Т-40М і "Беларусь"

Основні частини: рама-брус, секції робочих органів, туковисівні апарати і опорно-приводні колеса. Рама культиватора виготовлена у вигляді бруса який спирається на два опорних колеса.

Туковисівні апарати вносять в грунт мінеральні добрива і загортають їх на глибину 10-16 см. Вони встановлюються на кронштейнах, що кріпляться до поперечного бруса рами хомутами. Привод туковисівних апаратів здійснюється від опорних коліс через ланцюгову передачу.

Підготовка культиватора. Перевіряють комплектність, технічний стан, роботу туковисівних апаратів. Товщина лез лап не повинна перевищувати 0,5 мм; натяг ланцюгів привода туковисівних апаратів був таким, щоб при зусиллі ЗО Н на нижні вітки вони відхилялись від прямої лінії на 20—30 мм; осьовий розбіг копіювальних і опорних коліс не перевищував 2 мм.

Регулювання культиватора. У культиваторі регулюють глибину обробітку та норму внесення добрив.

Глибину обробітку встановлюють так. Під опорні і копіювальні колеса підкладають дерев'яні бруски 4 висотою, що дорівнює заданій глибині обробітку, зменшеній на величину вгрузання коліс у грунт (1—2 см). Потім, змінюючи довжину верхньої ланки паралелограм ного механізму секції гайкою 1, встановлюють гряділь 2 у горизонтальне положення. Відкрутивши болти кріплення стояків робочих органів, опускають останні до поверхні майданчика і в такому положенні їх закріплюють. Зазор міжзадніми кінцями лап та поверхнею майданчика не повинен перевищувати 5 мм.

При встановленні на секціях підживлювальиих ножів і полільних лап під колеса встановлюють бруски товщиною, рівною глибині ходу ножів, а полільні лапи опускають на дошку товщиною, рівною різниці глибини ходу ножів і лап.

Норму висіву добрив регулюють відкриттям вікна регулятором. При цьому важіль регулятора переміщують на поділку шкали, яка відповідає певній нормі висіву, а потім перевіряють правильність встановлення норми

____________________________

9. Кущорізи для доглядових рубань бувають :1) на базі Бмп; 2)на базі тракторів.Найбільш розповсюдженіший мотокущоріз_ секор-3, призначений для зрізання дерев д до 15см, а також скошування трав’янистої рослинності, даний кущоріз комплектуєтьсяся двома змінними робочими органами(різець і диск).Складається з: 1) двигун від тайги214; 2) відцентрової тяги; 3) перевідного ствола; 4) різальної головки; 5) наплечного ремня. На базі тракторів вик. кущорізи кок-2, ком-2.3, ко-1.5, ркр-1.5. КОМ 2,3(кущоріз освітлення молодняка). Використовується на зрубах в міжряддях небажаної деревної і кущової рослинності. Складається: 1)базового трактора, 2)захисного огородження, 3) робочого органу(ножової фрези). КОК-2 призначений для освітлення молодих культур приземленням і подрібненням. Даний агрегат монтується спереду тракторів. Складається з рами, бруса, відбивачів. Ркр – 1.5 Рубщик коридорів роторний. Застосовується для освітлення рядових культур дуба з міжряддями не менше як 3 м. Складається 1.рама, пристрій для навіски, захисний кожух, опорні колеса , робочий орган до якого кріпляться диски.

____________________________

11. Основні вимоги до лісосадильних машин: 1) здійснюють посадку як сіянців так і саджанців; 2) в процесі садіння не пошкоджувати надземні і кореневі частини; 3) здійснювати посадку вертикальну з достатнім ущільненням на певну глибину.; 4) задовольняти правила технічної безпеки на роботі; 5) можливість здійснення механізованого догляду. Лісосадильна машина складається з таких робочих органів: 1) садильного апарату(ротаційно-променевого, дискового, важільного типу); 2)сошника( анкерного, коробчастого, дискового); 3) ущільнюючі катки( циліндричні, конічні, комбіновані). Допоміжні частини 1) рама, 2) пристрій для навіски, 3) захисне огородження, 4) привідний механізм. Марки Млу-1, мл-1, сбн-1, пла-1

_______________________________

10.Марки культиваторів КПН-4Г, КРЛ-2, 8МО, КЛБ-1,7, КРЛ-1А. Робочими органами культиваторів є плоскорізальні і розпушувальні лапи, лапи-полички, підживлювальні ножі, підгортальні та борознонарізувальні корпуси, голчасті диски, зуби борін, роторів, ножі дисків. Залежно від призначення лапи поділяють на прополювальні, розпушувальні і підгортальні.

Культиватор паровий начіпний КПН-4Г призначений для суцільного розпушування грунту і знищення бур'янів при догляді за парами перед сівбою або садінням в розсадниках і на лісокультурних площах. Агрегатується з тракторами класу тяги 14 Кн.

Основні частини: рама з пристроєм для навіски, грядилі ( короткі і довгі ) для кріплення робочих органів, опорні колеса з гвинтовими механізмами для регулювання глибини обробітку, пружинні запобіжні пристрої, штангові пружинні пристрої, для забезпечення стійкості ходу для роботи на щільних грунтах, пристосування для начіплення зубових борін, робочі органи - стрілчасті лапи з шириною захвату 270-330 мм і розпушувальні на підпружинених стояках. Ширина захвату регулюється від 3.0 до 4.0 м.

________________________

13. Борони – знаряддя для поверхневого обробітку грунту розпушування верхнього шару грунту після оранки, вирівнювання поверхні. За типом робочих органів:1)зубові,2) дискові,3) зірчасті. Залежно від маси, що припадає на зуб важкі(16-20 н), середні(12-15), легкі(6-11). Борона зубова важка швидкісна ЗБЗСС-1.0 призначена для розпушування грунту, подрібнення грудок, вирівнювання поверхні ріллі, руйнування кірки і знищення сходів бур'янів. Складається з плоских коритоподібних планок. Зуби борони з квадратним перерізом 16x16 мм мають односторонній скіс і розташовані так, щоб кожний з них утворював на поверхні грунту окрему борозенку. Відстань між слідами зубів 49 мм і розташовані вони в 5 рядів. Агрегатують її з тракторами всіх класів зчіпкою СГ-21, а також з плугами, культиваторами і іншими знаряддями, які мають спеціальні пристрої для зчеплення з боронами. Глибина обробітку до 6 см. Підготовка борін. Перевіряють комплектність, кріплення і технічний стан робочих органів.У зубових борін повинні бути: рівномірна довжина зубів, просвіти між кінцями окремих зубів та поверхнею майданчика не більше 10 мм, товщина загострювальної кромки зуба до 2 мм, а відхилення зуба від вертикалі — 5 мм. Зуби встановлюють скосом в одну сторону. Регулювання борін зводиться в основному до встановлення глибини обробітку.У зубових борін глибину обробітку встановлюють перевертанням борін скосом зубів вперед до ходу агрегату (глибина зменшується) або назад (глибина збільшується).

__________________________

14. Сівалка жолудева начіпна СЖУ-1 призначена для висівання насіння дуба в попередньо підготовлений грунт при захисному лісорозведенні. Використовується при сівбі на розкорчованих зрубах (смугами або суцільно), галявинах та інших відкритих площах. Оснсвними вузлами сівалки є: рама з навісним пристроєм', бункер, висівний апарат, кулачково - копіювальний механізм, сошник із чересловим ножем, закріплений на рамі сівалки за допомогою гряділя, кронштейна та штанги з пружиною, поводок з пристосуванням для загортання насіння, опорно-приводні колеса, спеціальний чистик для очищення робочих органів, інструментальний ящик.

Технологічний процес роботи: жолуді під дією власної маси пересипаються із бункера в барабан висівного апарата, а звідти - в дозувальні коробки, які в цей час займають нижнє положення. При повороті барабана частина жолудів із дозувальних коробок висипається назад в барабан, а частина - в насіннєпровід і потім в борозну, утворену сошником. В борозні жолуді засипаються землею і остаточно ущільнюються волокушею.++++++++++++++++++++++++++++

16. Борони – знаряддя для поверхневого обробітку грунту розпушування верхнього шару грунту після оранки, вирівнювання поверхні. За типом робочих органів:1)зубові,2) дискові,3) зірчасті. Залежно від маси, що припадає на зуб важкі(16-20 н), середні(12-15), легкі(6-11). Борона дискова важка причіпна БДТ-3.0. Б—борона, Д—дискова, Т—важка, 3,0—ширина захвату, м) призначена для розпушування скиб після оранки чагарниково-болотними плугами, обробітку малопродуктивних лук і пасовищ, розпушування після глибокої оранки, а також для підготовки торф'яників при пошарово-поверхневому добу-ванні торфу на добрива. Агрегатують борону з тракторами класу 30 Кн.

Основні складальні одиниці: рама, причіп, ходова частина, чотири дискові батареї, механізм вирівнювання рами, гідравлічна система та чистики. Рама зварної конструкції має чотири поздовжніх і два поперечних бруси. На поздовжніх приєднано два ряди дис¬кових батарей. Ходова частина складається з колінчастої осі і двох коліс з пневматичними шинами. Дискові батареї обладнані сферичними вирізними дисками. Три мають по сім дисків, а задня ліва — вісім.

Регулювання борін зводиться в основному до встановлення глибини обробітку. У дискових баронах глибину обробітку регулюють зміною кута атаки і величиною вантажу у баластних ящиках.

__________________________________

17. Для виявлення пожеж застосовуються: 1) пожежно спостеріг альні вежі(мнп) металевої конструкції висотою 41м; 2) телевізійні установки ПТУ10; 3) на гелікоптерах для виявлення лісових пожеж застосовують авіа детектор тайга.

___________________________

20. Чавун – це сплав заліза вуглецю де вміст вуглецю більше 2%. Вихідним матеріалом чавуну є руда, паливо і флюс. В залежності від к-сті вуглецю і інших механічних добавок розрізняють такі види: 1)білий – практично не використовується в машинобудуванні тому що є дуже міцний і крихкий він служить вихідним матеріалом ковкого чавуну.2) сірий чавун – добре піддається обробці, є пластичним і дає добру тепловіддачу, виготовляють головки і радіатори; 3) високоміцний чавун – включає елементи графіту і магнію, що покращує його міцність і являється добрим замінником вуглецевої сталі; ковкий чавун – має дуже високу пластичність і отримується відпалом від білого із ковкого отримують деталі фасонного миття; 5) легований чавун – має вміст кольорових металів, які покращують міцність і пластичність з даного чавуну виготовляють гільзи циліндрів, кільця поршнів.+++++++++++++++++++++++++++++++

23. Зубчасті передачі поділяються за розміщенням осей: 1)пересічними осями; 2) з паралельними осями. По розташуванню зубів на колесах: прямозубі, косо зубі. За формою профілю зубів: кругові, евольвентні. Зубчаста передача складається з ведучої шестерні і зубчастого колуса.

24. Існують два види обробітку грунту: 1)основний(первинний)включає підрізання, подрібнення, перекидання нижніх шарів на зовню; 2) додатковий(вторинний) – подрібнення розпушення, вирівнювання грунту, без його перекидання. Кожен з цих видів включає 2 способи суцільний і частковий.++++++++++++++++++++++++

22. Культиватор ротаційний лісовий КРЛ -1А призначений для знищення бур'янів і розпушування грунту в рядах лісосмуг при висоті рослин від 10 до 100 см і висоті бур'янів до 10 см. Агрегатується з тракторами класу тяги 9 і 14Кн.

Культиватор застосовують на добре оброблених грунтах. Основні частини: рама з пристроєм для навіски, два опорних колеса з гвинтовими механізмами, лівий і правий кронштейни, для кріплення робочих органів і робочі органи.

Підготовка культиватора до роботи починається з підготовки механізма навіски і начіплення його на трактор, що виконується в такій послідовності:

1.Переставити болт, який з'єднує розкоси навісної системи з поздовжніми тягами з круглого на продовгуватий отвір. Це дозволяє культиватору краще копіювати рельєф грунту в поперечному напрямку.

2.Під'їхати заднім ходом до культиватора так, щоб можна було завести шарніри поздовжніх тяг навіски трактора на пальці кронштейнів, вставити в отвори пальців чеки і закріпити їх, приєднати центральну тягу.++++++++++++++++++++++++

25) застосовуються такі мотопомпи: МП 600В, МЛН 2.5/0.25, НЛП 0.2, МЛВ 1, НШ 600Н.

МЛН 2.5/0.25- мотопомпа лісва малогабаритна призначена длч подачі води і вогнегасильних речовин по напірних рукавах, і для заправленя протипожежних ємкостей. Дана мотопомпа складається: центр обіжного насосу. Осьового насосу з механізмом відключення від двигуна бензопили дружба 4, водозапірного рукава діаметром 6.5см, і довжиною 4.5м, в якому знаходиться гнучкий вал який з’єднується з осьовим насосом.++++++++++++++++++++++++

45) ПЛД 1.2-плуг лісовий дисковий..трактори ТДТ 55, ЛХТ 55. Плуг складається з : передньої і задньої рам, покрово здирача, передні сферичні диски що працюють в розвал, задні що працюютьв звал, баласного ящика, пристроя для навіски. Глибина обробітку плуга регулюється кутом атаки передніх дисків і баластним ящиком на перезволожених грунтах застосовують такі марки плугів ПБН 75, ПБН 100, ПКБ 75, ПКЛН 500А.плуги створюють меліоративні канали і пласти для посадки лісових культур у пласт.++++++++++++++++++++++++

26. Елха – призначений для звалювання і трельовки деревини, зрізання кущів, обрізання сучків. Даний агрегат являє собою установку на базі самохідного шасі Т-16. в комплект даної установки входять 2 тросові барабани і кабелі довжиною до 50м., дві електросучкорізки. Принцип роботи полягає в створенні коридорів шириною 10-15 . На базі тракторів вик. кущорізи кок-2, ком-2.3, ко-1.5, ркр-1.5. КОМ 2,3(кущоріз освітлення молодняка). Використовується на зрубах в міжряддях небажаної деревної і кущової рослинності. Складається: 1)базового трактора, 2)захисного огородження, 3) робочого органу(ножової фрези). КОК-2 призначений для освітлення молодих культур приземленням і подрібненням. Даний агрегат монтується спереду тракторів. Складається з рами, бруса, відбивачів. Ркр – 1.5 Рубщик коридорів роторний. Застосовується для освітлення рядових культур дуба з міжряддями не менше як 3 м. Складається 1.рама, пристрій для навіски, захисний кожух, опорні колеса , робочий орган до якого кріпляться диски.+++++++++++++++++++++++++

36) на дренованих грунтах застосовуються такі культиватори КЛБ 1.7, ДКЛН 6/8, КЛБ 1.7, призначені для догляду за лісовими культурами що створені посівом або садінням по одну борозен на зрубах з кількістю пеньків 600 шт.га. залежно від кількості пнів культиватор начіпляється на трактори ЛХТ 55, ТДТ 55, ДТ 75, а на розкорчованих зрубах і площадках з невеликою кількістю пнів трактор типу БІЛАРУСЬ. Культиватор складається:рами з пристроєм для приєднаня начіпної системи трактора, права та ліва нерухома плита, правого то лівого поворотного кронштейна, правої та лівої батареї, баластних ящиків.++++++++++++++++++++++++++

43) дощувальні машини і їх види ДКШ64, волжанка, ДДН 70.ДДН 45, СНП 50-80. ДДН 70 –дощувальна машина 70 рад, навішується на трактор ДТ 75 М і працює із забиранням води з відкритої зрошувальної системи з відстаню між канавами 90-100м, служить для внесення мін добрив разом з паливом, наявність гідро підживлення.. Складається: опорна рама, дальноструменевого апарату, механізмом обертання, центрального насосу, редуктором, всмоктувальна труба, кардан валу, ежектора, водомірного пристрою. Полив здійснюється по колу радіусом 70м, від 0 до 360 градусів, або по сектору через кожних 20 градусів+++++++++++++++++++++++++++

44) для міжрядного обробітку грнту застосовуються такі культиватори КРН 2.8МО, КРН 4.2, КФП 1.5. КРН 2.8 МО призначений для міжрядного обробітку грунту на глибину від 6 до 16 см. І підживленя мін добривами просапаних культур з міжряддями 45,60, 70см. Культиватор апретується з тракторами Т 25а, Т 40м, Біларусь. . Культиватор складається:рами з пристроєм для приєднаня начіпної системи трактора, права та ліва нерухома плита, правого то лівого поворотного кронштейна, правої та лівої батареї, баластних ящиків.+++++++++++++++++++++++++

48)на тимчасово зволожених грунтах застосовують такі марки плугів ПЛД 1.2, ПЛН 1.3, ПШ 1, ПЛ2.50. ПЛД 1.2 Плуг складається з : передньої і задньої рам, покрово здирача, передні сферичні диски що працюють в розвал, задні що працюютьв звал, баласного ящика, пристроя для навіски. Глибина обробітку плуга регулюється кутом атаки передніх дисків і баластним ящиком на перезволожених грунтах застосовують такі марки плугів ПБН 75, ПБН 100, ПКБ 75, ПКЛН 500А.плуги створюють меліоративні канали і пласти для посадки лісових культур у пласт.+++++++++++++++++++++++++

42) ґрунтообробні фрези це- ротаційні машини активної дії ризначені для основного або додаткового обробітку грунту. Марки ґрунтообробних фрез: ФЛУ 0.8, ФБН 1.5, ФЛШ 1.2. ФЛУ 0.8- фреза лісова уніфікована призначена для обробітку грунту смугами на дренованих зрубах з к-тю пнів до 600шт.га. сприяють природному поновленю лісу а також поновленя пожежних смуг. Апретується з тракторами класу тяги 30Клн. Основні частини. Рама з начіпним пристроєм, кардана передача, конічний і циліндричний редуктор, фрезерний барабан, механізм регулюваня глибини обробітку і захисний кожух.+++++++++++++++++++++++++

80) машини для викопки посад матеріалу ВМ 1.25, ВПН 2, НВС 1.2, КСШ 0.35, ВВМ 1. ВМ 1.25- викопочна машина яка здійснює викопування сіянців всіх порід а також садженців кущових і ягідних порід в лісовому і декоративному розсадниках. Дана машина складається: рама, навісного пристрою, кардана передача, редуктора. Страху вального пристрою з барабаном, опорних коліс, викопочної скоби шириною 1.25м. Апретується з тракторами 14-30 клн.+++++++++++++++++++++++++

92) Сталь- це сплав заліза з вуглецем де вміст заліза менше 2%, вихідним матеріалом для добуваня сталі є чавун що обробляється в мартенівських печах, електродугових печах. Поділяється за призначеням: інструментальні, конструкційні, спеціального призначеня. За хімічним складом: леговані і вулецеві.якісні сталі позначаються 35Г 2(0.35% вміст марганцю) 15Г1, СТ15А- високої якості.++++++++++++++++++++++++++++

93) ГТ 3- даний агрегат застосовується на піщаних і супіщаних грунтах являє собою навісне обладнання до трактора Т 150К, привід здійснюється від ВВП трактора. Даний агрегат складається: корпус, навісний пристрій, запобіжна муфта, редуктор рквкрса, карданий вал, робочий орган направляючого кожуха, опорних катків, гідро циліндра, череслового ножа. Створює мінералізовані смги а також протипожежні канави.++++++++++++++++++++++++++++

94) кольорові метали- (алюміній,мідь, олово, свинець,вольфрам) мідь має 2 основні сплави: бронза-це сплав міді з оловом нікелем і алюмінієм. З бронзи виготовляють вкладиши, добавляють в антифрикційні сплави. Латунь-сплав міді з цинком, виготовляють водяні радіатори.++++++++++++++++++++++++++++

96) мідь має 2 основні сплави: бронза-це сплав міді з оловом нікелем і алюмінієм і кремнієм. З бронзи виготовляють вкладиши, добавляють в антифрикційні сплави. Латунь-сплав міді з цинком, виготовляють водяні радіатори.++++++++++++++++++++++++++++

87) плуги класифікуюця за кількістю корпусів, за типом робочого органу(полицеві,дискові), за призначеням(загального,спеціального), за способом зєднаня з трактором(прицепні, навісні, напівнавісні). Плуг складається: дисковий або черезсловий ніж-служатьдля розрізання верхньоо шару і формування профілю борозни, передплужник-знімає верхній шар на 2/3 ширини пласта, корпус плуга-складається з леміша, полиці, польової дошки, стовпа, грунтозаглиблююча. Допоміжні органи луга: навісного(рама,пристрій для навіски, опорне регулювальне колесо), прицепного(1 або 2 транспотртні колеса, пристрій для апретування, гвинтовий регулювальний механізм). Напівприцепний(транспортні колеса).++++++++++++++++++++++++++++

91) КШМ включає рухомі і нерухомі деталі. Нерухомі: головка циліндрів, азбесто металева прокладка, блок циліндрів(блок картера), картер двигуна, картер розподільних шестерень, картер маховика. Гільзи. Деталі виготовляють із сірого чавуну, для автомобілів залежно від їх потужності-із сталі дюралі. Рухомі: поршень з кільцями, поршневий палець, шатун, шатуні підшипники ковзання, колінчастий вал,маховик. Поршень складається:юбка, головка, днище. За формою днища поршні є:плоскі, вігнуті, випуклі, з вирізом. Компресійні кільця,їх к-ть залежить від потужності двигуна, чим більше кілець тим більша потужність. Маслозємні кільця- знімають масло. Не пропускають гази.++++++++++++++++++++++++++

90)підготовка до роботи плуга. Включає такі операції: наявність робочих органів їх справніть.,Навішування на трактор, встановити плуг на глибину оранки. Здійснює пробну оранку. Відрегульовуєм плуг в поперечно-горизонтальне і в поперечно-вертикальне положеня.++++++++++++++++++++++++

81) знарядя що сприяють природному поновленю лісу: покривоздирачі:ПНД 2, ПДН 1. ПНД 2 – призначений для обробки дренованих слабо задернілих, піщаних та супіщаних камянистих грунтів на не розкорчованих зрубах з одночасним висіванням насінням хвойних порід, для обробітку грунту перед садінням сіянців з метою сприяня природному відновленю. Знарядя скл: рама, начіпний пристрій. 2 сошників, 2 дискові батареї, 2 обмежників глибини обробітку, 2 сівалок, 2 шлейф-борін, 2 пружин сошників з натяжним механізмом.++++++++++++++++++++++++

97) ПЛМ 1.3-призначений для підготовки грунту мікропідвищенями у вигляді гряд на зрубах з тимчасово перезволоженими грунтами, по розчищених смугах.Скл: П-подібна рама з начіаним пристроєм встановлені полицями до середини 2 корпуси, право та ліво оборотний, з відстаню між ними 90см. Задній лівооборотний корпус зміщений відносно переднього на 80см. Кожний корпус складається із стовби з привареною з переду пластиною шириною 170мм. На кінці з лемешем. До стовби приварені відвали за якими встановлені одкоси які регулюються. Зовнішньої сторони приварені пластинчасті ножі до яких прикріплені обмежувачі глибини. При русі плуга пластинчасті ножі розрізають грунт у веримкальній пощині по краях оброблювальною смуги. Лемеші-знизу на глибину 25-30см. Підрізані скиби піднімаються по корпусах, подрібнюються полицями і переміщаються до середини смуги між борознами утвор.мікропідвищеня у вигляді гряди до 25см і шириною до 80см. Розкоси вирівнюють мікропідвищеня з боків, а по боках гряди залиш. 2 дренуючі борозни. Ширина захвату плуга 1.3м, продуктивність 10-15км за зміну, апретується з трактором ЛХТ 55.++++++++++++++++++++++++

76) СЖН 1 і пристрій для плуга ПКЛ 70 лабіринтного типу. СЖН 1-здійснює висів жолудя рядком, гретується з тракторами Т40, і МТЗ80-82. Скл.: висівний апарат катушково-лопатевого типу. Коробчастий сошник з тупим кутом входженя в грунт, і ущільнюючого загортально привідного колеса, нерухомої рами з пристроєм для навіски, рухомої з привідним колесом, насіневого бункера, механізму приводу ланцюгового.++++++++++++++++++++++++++++

78) на перезволожених зволожених грунтах з к-тю пеньків до 600шт.га. для посадки л/г культур застосовують такі марки плугів: ПБН 75, ПКБ 75, ПБН 100, ПКЛН 500А. дані плуги створюють лісомеліоративні канли, пласти, для осадки л/к в пласт. ПКБ 75-плуг кущово болотний.. Даний плуг являється прицепний і працює з трактором класу тяги 30клн. Плуг складається: рами, однополицевого корпусу, з напівгвинтовою полицею, польового борозного і заднього колеса, гвинтового механізму регулюваня глибини оранки.+++++++++++++++++++++++++

74) Для суцільного обробітку груну в розсадниках застос. Такі марки культиваторів: КПН 4Г, КПН 2. КПН 4Г – призначений для суцільного розпушуваня груну і знищеня бурянів пред сівбою або садінням в розсаднику і на л/к пощах. Агртет. З тракт. 9-14кн. Складається :рама у вигляді поперечного бруса з навісним пристроєм на якому кріпляться робочі органи, стрілчасті лапи шириною захвату 270-330мм, і розпушувальні на підпружиних стояках. Для регулюваня глибини обробітку грунту в конструкцію культиватора входять опорні колеса з гвинтовими механізмами. Зада рами є пристосування.++++++++++++++++++++++++++

73) аерозоль- це туман білого коляру який утворюється внаслідок спалюваня робочої рідини яка виходячи у вигляді відпрацьованих газів зі швидкість 300м/с. при температурі 200-250 градусів, змішуючи з отрутохімікатом випаровує його і вихоходячи на зовню конденсується, при цьому утворюється акрозоль. Марки аерозольних генераторів: РАА 1, АГ-УД- 2, ЛАГО-У. РАА 1 –призначений для захисту л/к і посівів у розсадниках від шкідників і хвороб. Склад.:бензобака для робочої рідини і бензину, ручного повітряного нсосу. Камери згоряня, аерозольної труби, розпилювача, системи запелюваня від батарей, запобіжного клапана манометра, трубопроводів з кранами.+++++++++++++++++++++++++

69)на дренованих грунтах застосовують такі марки плугів: ПКЛ 70, ПЛ 1, ПЛП 135, ПЛШ 1.2, .. ПКЛ 70-4- плуг комбінований лічовий, створює борозну глибиною 10-15см. Апретується з тракторами класу тяги 14клн. Плуг склд.: з Т-подібної рами, пристроя для навіски, дискового ножа, 2 полицевого корпуса плуга, опорної регулювальної лижи,. Глибина обробітку регулюється опорною лижею, перестановкою нижніх повздовжніг тяг механізму навіски, перестановкою дискового ножа з ломовиком.+++++++++++++++++++++++++

70) Для гасіня пожеж за допомогою напрямного потоку грунту, а також для поновленя мінералізованиг смуг застосовують грунтометальні машини ГТ 3, АЛФ 10, ПЛ 3, ПФ 1. ГТ 3- даний агрегат застосовується на піщаних і супіщаних грунтах являє собою навісне обладнання до трактора Т 150К, привід здійснюється від ВВП трактора. Даний агрегат складається: корпус, навісний пристрій, запобіжна муфта, редуктор рквкрса, карданий вал, робочий орган направляючого кожуха, опорних катків, гідро циліндра, череслового ножа. Створює мінералізовані смги а також протипожежні канави.++++++++++++++++++++++++++

82) для збираня насіня з високо стоячих дерев застосовують дереволазний пристрій БЄЛКА, переміщуючи лази, ЛДГ 0.46, різні типи секторів. Для збирання насіня шишок інших плодів застосовують віброустановку ВСО 1, підйомник для збираня шишок ПСШ 1, автомобільні гідропідйомники, АНП 12 і АГП 22. для добуваня насіня хвойних порід застосовують шишкосушарки: шишкосушарка каліфського виробництва, шишкосушарки стелажного типу, шишкосушарки барабанного типу, стаціонарна Сіверського держлісгоспу, конструкція суровцева, шишкосушарка на базі автомобільного прицепа ЗІЛ 131 ШП 06.+++++++++++++++++++++++++

77)норма витрати отрутохімікатів для ручних обприскувачів визначається за формулою q= w/f, w-обєм резервуара, f –площа.норма внесеня регулюється швидкістю руху людини. Норма витрати тракторних обприскувачів визначається із заданою номою Q, і швидкістю руху агрегату v, від ширини захвату q=QvB/600n, визначачи норму внесеня по заводській інструкції визначають діаметр отвора і тиск. Для обпилювачів q=QvB/600. для резоних генераторів визначають не витрату а швидкість руху агрегату що залежить від заданої норми витрати Q, продуктивності генератора Р і ширини захвату L. V= 600P/QL.++++++++++++++++++++++++++

59. При експлуатації двигунів у міру зношування деталей між ними порушуються початкові зазори, а внаслідок відкладення нагару і корозії погіршується герметичність посадки клапанів в сідлах. Найбільш характерною несправністю механізмів газо розподілення є збільшення теплових зазорів клапанів внаслідок зносу кулачків розподільних валів, торцевих частин штовхачів і стержнів клапанів, наконечників штанг і бойків коромисел..

В цілях підтримки нормального стану газорозподільного механізму необхідно періодично: перевіряти і підтягувати кріплення головки циліндрів, стійок валів і інших деталей газорозподільного механізму; перевіряти і регулювати теплові зазори клапанів декомпресійного механізму (у двигуні Д-160); перевіряти пружність пружин і герметичність клапанів, переміщення розподільного валу.

При малих зазорах клапани нещільно сідають в свої сідла, що приводить до прориву розпечених газів, обгорянню робочих фасок клапанів, зниженню компресії і потужності, збільшенню витрати палива.

Зазори регулюють і перевіряють на холодному двигуні. Значення зазорів провіряють плоским щупом ,а регулюють поворотом гвинтів з контргайками в потрібну сторону, Регулювання зазорів проводять в такій послідовності. Вс-тановлюють поршень регульованого циліндра ( першого) у в. м. т. на такті стиснення, заздалегідь знявши кришку клапанної коробки. При цьому обидва клапани першого циліндра будуть закриті, а коромисла цих клапанів повинні вільно гойдатися в межах зазорів. От-пустив контргайку регулювального гвинта, встановлюють за допомогою регулювального гвинта необхідний зазор, затягують контргайку і знов перевіряють зазор. Потім аналогічно перевіряють зазори в клапанах інших циліндрів, повертаючи колінчатий вал на напівоберта відповідно до порядку роботи циліндрів двигуна.++++++++++++++++++++++++++++++

60. Ланцюгова передача складається з ведучої і веденої зірочки. Має такі переваги та недоліки. Недоліки 1) здатні створювати додаткові шуми,2) використання мастил, 3) зношення деталей. Переваги: 1)передача крутного моменту на відстані, 2) дешевина виготовлення. Пасова передача — складється з гнучкого паса, і валів. У порівнянні із зубчастою передачею пасові передачі мають низку переваг і недоліків. Основні переваги пасової передачі: 1)можливість передавання руху між валами, що знаходяться на значній відстані; 2) плавність та безшумність роботи, які обумовлені еластичністю паса;

3)запобігання різкому перевантаженню елементів машини внаслідок пружності паса та можливості його проковзування на шківах; 4) простота конструкції, обслуговування та догляду в експлуатації.

До недоліків пасової передачі належать: 1)неможливість виконання малогабаритних передач; 2)несталість передавального числа через можливе проковзування паса; 3)підвищене навантаження валів та їхніх опор, що пов'язане із потребою достатньо високого попереднього натягнення паса; 4) низька довговічність приводних пасів.+++++++++++++++++++++++

61. Культиватор паровий начіпний КПН-4Г призначений для суцільного розпушування грунту і знищення бур'янів при догляді за парами перед сівбою або садінням в розсадниках і на лісокультурних площах. Агрегатується з тракторами класу тяги 14 Кн.

Основні частини: рама з пристроєм для навіски, грядилі ( короткі і довгі ) для кріплення робочих органів, опорні колеса з гвинтовими механізмами для регулювання глибини обробітку, пружинні запобіжні пристрої, штангові пружинні пристрої, для забезпечення стійкості ходу для роботи на щільних грунтах, пристосування для начіплення зубових борін, робочі органи - стрілчасті лапи з шириною захвату 270-330 мм і розпушувальні на підпружинених стояках. Ширина захвату регулюється від 3.0 до 4.0 м. Регулювання культиватора. У культиваторі регулюють глибину обробітку, кут нахилу робочого органа і тиск робочого органа на грунт.

Глибину обробітку регулюють зміною положений опорних коліс гвинтовими механізмами Для цього під колеса встановлюють підставки товщиною на 2—3 см менше заданої глибини обробітку, а потім гвинтовим механізмом опускають раму так, щоб всі робочі органи своїми опорними частинами торкались поверхні майданчика.

Кут нахилу робочого органа збільшують для роботи на важких грунтах шляхом повороту стояка з робочим органом з наступною фіксаціїєю за допомогою болта і рифленої шайби.

63. З’єднання є роз’ємні і нероз’ємні. Роз’ємні – болтове, шипове, зубчасте. Нероз’ємні – заклепочні, зварні, клеєві. Шип – стальний брус, введений в пази валу і сидячу на ньому деталь , шків, міфти. Шліцові - виступи на валу і впадини відповідні у встановлюваняй деталі. Болтові – вик. для деталей відносно невеликих товщин при наявності місця для головки , болта і гайки. Заклепка – циліндр стержень на кінці якого є закладна головка. Зварювання – процес з’єднання шляхом використання місцевого нагріву з доведенням зварювальних ділянок до тістоподібного стану.+++++++++++++++++++++++++

35. Трильовочні пристрої є:1.безчокерні: ПТН-0,8*Муравей* УТГ-4,8

2чокерні: трельовочні лебітки (ЛТН-1, ЛТ-400, ПТН-30)

ПТН-30

Призначений для трелювання дерев,

стовбурів і сортиментів при проведені оглядових рубань.

Монтується на задні начіпні системи колісного трактора. МТЗ. ЮМЗ.

Складається:

1рама

2. трелювальна лебідка.

Продуктивність за зміну до 70м

Об’єм пачки за 1 захват 1,3м.

ПТН-0.8*муравей*

Складається:

1.базовий трактор МТЗ-82

2в передній частині – бульдозерний відвал і

захисне обгороженя; в задній частині крипиться пристрій:

1рама

2пристрій для навіски

3кліщовий захват

4опорну зубчасту пластину

Продуктивність 25 склад. Куб.++++++++++++++++++++++++++

28. Основні вимоги:

1в процесі висіванян асіня не пошкодити його

2.висівати всі види насіня (велике, мале, сипуче, невсипуче)

3. висівати насіня на задану глибину із певною нормою висіву.

4.запобігти нормам тех.. безпеки при висівані насіня.Робочі органи:

1.Висівні апарати:

-Катушкові, катушково-лопатеві.

-Коміркові, дискові, транспортерного і лабіринтного типу.

2.Насінепроводи: гумові, коробчасті,гофровані, жолобкового типу.

3.Сошники: одно, дводискові, з тупим чи гострим кутом входженя в грунт.

4.Загортачі: шлейфного типу і притоптуванні катки.+++++++++++++++++++++++++

37.Машини для внесеня добрив:

1.МЖП-10

2..ЛОУ

3.РЖУ-3,6

4.ЗЖВ-3,2

РЖУ-3,6м-обєм резерв.

Розкидач рідких добрив

Монтується на базі авто ГАЗ-53 і прзначений Для всмоктуваня, забираня, транспортуваня і

Розливу по поверхні грунту рідкого гною і гноївки. Складається з:

1.Цистерни

2.Перемішувального пристрою

3.Заправочної штанги

4.Мехнізму повороту з 3-ма гідро циліндрами

5.Системи приводу

6.Напірно-вакумної магістралі

7.Розливного пристрою

8.Системи повітропроводів+++++++++++++++++++++++++

38. ЕЛХА- електрифікований л/г агрегат

Призн. Для звалюваня і підрильовки деревини,

Зрізаня кущів, обрізки сучків, розкрижуваня дерев.

Даний агрегат являє собою електроустановку

На самохідному шасі Т-16.

Електроустановка (генератор) приводться в дію від двигуна через ВВП.

В комплекс входять:

2 тросові барабани і кабеля довж. До 50м.

2 електропили ЕПЧ-3

2 електросучкорізи.

Принцип роботи полягає у створені коридорів 10-15м.

(широко-пасічна технологія)++++++++++++++++++++++++++

46. МП-600В

Подає воду на 1500м, за 1хв 600л.

Складається:

-1 циліндровий двигун

-система запаленя

-система живленя

-центробіжно лопатевий насос

-бак для бензину

Дана МП має плавати на водоймищі,

Глибина 25см.+++++++++++++++++++++++++

89.КМ-1А

Призначена для розчищенясмугами при підготовці площ під ЛК,

Та для суцільного корчуваня пнів під лісорозсадники сг угідя

Основними частинами машини є:

-рама

-робочий орган

-начіпний пристрій

- 2 відвали і гідро циліндри

Залежно від діаметра пня корчувати його можна 2 способами

-заглибленя зубів робочого органа під пні,

- з сиваням пня штовхачем зусля трактора і заглибленя зубів під пень

Машиною корчують пні d=60см, продуктивність 30-60 пнів за годину

Агрегатується з гусеничними тракторами ЛХТ-100, ЛХТ-100Б+++++++++++++++++++++++++++

40. Для гасіня низових пожеж застосовують такі вогнегасники:

1.ОЛУ-16

2.ОРХ-3м

3.РЛО-М

ОЛУ-16 (вогнегасник лісовий універсальний

16-місткість резервуару)

Склад:

1.Опора

2.Пусковий пристрій із зміними насадками.

3.Резервуар для роб. Препарату.

4.Ранець з наплічниками.

5.Газогенератор

6.дальність струменя 15м

Ширина 0.5м

При чому може працювати порошком.ОРХ-3М (вогнем. Ранцевий хім..)

Склад:

1.резервуар(2-ох балонів 19л)

2.наплічних пасів

3.насоса гідропульта

Дальність комп. Струї 10м

Ширина 0.5

++++++++++++++++++++++++++++

67.Є такі марки корчувальних машин:

-корчувальна машина КМ-1.2

Будова:

-рама

-робочий орган

-начіпний пристрій

-2 відвали і гідро циліндри

-викорчовувач з гідравлічним керуванням ДП-25

Робочий орган машини у вигляді відвала із 4-ма зубами

Навішаного по переду трактора

-Викорчовувач збирач МП-7А

-Викорчовувач збирач поворотнийКСП-20

Він має поворотній відвал з відрізу вальним ножем

Корчувальний агрегат МП-8А

+++++++++++++++++++++++++++

88. для збирання насіння а також інших плодів застосовують віброустановка ВСО-1 підйомник ПСШ-1 для добування насіння хвойних порід застосовують штшкосушарки є такі марки шишко сушарок Калінського виробництва барабанного типу стилажного типу для обезкриленя насіння сортування застосовують насіноочисну машину МОс-1а. для добування насіння порід сосен альпійської застосовують насіноочисник АС- 0.5 до скаду якого входять машини для подрібнення насіння МИС 1а.

++++++++++++++++++++++++++++++

86. для переробки деревини від доглядових рубань застосовують такі марки: озп1 – на базі прицепа для тракторів мтз80-82. Дпу-1 це машина яка призначена для переробки деревини і відходів лісопиляння на тех. Тріску., дана установка монтується на тракторному прицепі . 2птс4м привід робочих органів здійснюється від ввп трактора мтз 80-82, дана установка обробляє такі матеріали довж 2.5м тов. від 3-14см. Іпс 1м подрібнювач.+++++++++++++++++++++++++++++++

52. Клб 1.7 призначений для догляду за ліс культ що ств посівом по дну борозен на зрубах с кільстю пнів 600шт. в залежності від ксті пнів культиватор начепляється на трактори лхт55 тдт55 дт75 а на розкорчованих зруба і площадках з невеликою кстю пнів трактор типу білорусь. Культиватор скл рама з пристроєм для приєднання до начіпної системи трактора, права та ліва нерухома плита, правого та лівого нерухомого кронштейна, правої і лів батареї, і баластних ящиків.+++++++++++++++++++++++++++++++

58.Для гасіння низових пожеж застосовують вогнегасники і оприскувачі:ОЛУ-16,ОРХ-3М,РЛО-М. олу16 вогнеганик лісовий універсальний. Скл з опори, пускового пристрою з змінними насадками резервуара для робочого апарату і ранця з напленика, газогенератор. Дальність струменя 15м ширина захвату0.5м. Орх3м вогнегасник ранцевий хімічний складається з резервуара(2 балона 19 літр) начіпних пасів і насоса гідропульта, дальність струї 15м, ширина 0.5. Рло-м ранцевий оприскувач складається з начіпного мішка , гідропульта і наплічника, довжина 8, ширина 2.++++++++++++++++++++++++++

85. Мос – 1а признач для обезкрилення хвойних, і очищення насіння від домішок, порожньго і не до розвинутого насіння. Призн для очистки і сортування насіння. Складається: барабан, бункер, засинка ворушила, лопаті щітки сітка барабану, приймальний бункер, вікно повітр очистки, решето, насінне збірник.++++++++++++++++++++++++++

83. тяговий опір лісосадильних знарядь. Тяговий опір сівалок. Rc =Gf + nRсош Gf- вага сівалки з насіння, f – коефіцієнт опору кочення сіялки, n – кість працючих сошників, Rсош – опір сошника при роботі . тяговий опір сажалок. Rсж = Gf + Ктаbn. Кт – це питомий опір грунту.++++++++++++++++++++++++++ .

7.Меліоративні машини:Канавокопачі(екскаватори)

Машини які призначені для викопанняг рунту і навантаження його на транспортні засоби.Вони класифікуються 1-По типу виконання операції а)однокошові циклічної дії.б)багато ковшові неперервної дії.2- За aконструкцією(плаваючі,рейсові,колісні,крокуючі,гусеничні).3-В залежності від кута повороту робочого обладнання(повно поворотні,неповно поворотні).

До робочого обладнання відносимо:рушій,поворотна платформа,змінне робоче обладнання,пряма лопата,грейдер,кранове обладнання,драглай.Марки ескаваторів:ЕО 6112Б, ЕО2621А.Плуги канавокопачі:ККЛН500Л,ЛКН600.++++++++++++++++++++++++++

27.Корчувальні машини

Марки: КМ-1А, К-2А, Корчувач збирач МП-7А, Для розчистки смугами МРП-2А

Є 3 способи корчування: 1.під пеньок, 2. виривання, 3.під пеньок і виривання.++++++++++++++++++++++++

72.До дорожніх машин відносяться: Бульдозери- призначені для розробки і переміщення грунту, створення виїмок і будівництва площадок.

Є такі дорожні машини 1.бульдозер скл. З відвала штовхальної рами і базового трактора марка ДЗ-42 2.Скрепери це машина яка призначена для переміщення грунту а також для пошарового його зрізання. Вони класифікуються а) за способом агретування- прицепні, напівприцепні, самохідні б)за розміром ков а: малої вантажопідйомності до 3 тонн, середньої від 3 до 10 тонн і великої>10 m3куб. Скрепер Д3-20А 2-х осьва прицепна машина до трактора Т-130 скл. З переньої, задньї рами, ходового обладніння, ковша.

3.Грейдери поділяються напри цепні і самохідні грейдери взалежності від ваги автогрейдери поділяються на легкі до 9 тонн, середні до 13тонн і тяжеи до Дз-9901

4.катки++++++++++++++++++++++++++++

54.БМП скл.

1.Пиляльного апарату(шина, пиляльний ланцюг, ведуча зірочка)

2.1-но циліндровий двохтактний двигун

3.Рама 5.Гальмівний пристрій

4.стартер 6.Муфта щеплення

Бендзопили поділяються на редукторні і без редукторні

Редукторні: Дружба , Урал 2 МП-5

Буз редукторні Мотор січ, щіль, хускварна, йонсеред.++++++++++++++++++++++++++

55.Опричкувач ОРР-1

Ранцевий з ручним приводом. Застосовують переважно в лісорозсадниках на невеликих ділянках, та молодих садах у місцях де можна використати продуктивніші машини.

Скл.:з резервуара поліетиленового поршневого насоса, шланга,бранзбойта, з розпилювальним наконечником.Нижня частина рухомого ковпака є поршневим насосом.Попердній тиск у повітряному ковпаку створють за допомогою рукоятки.При переміщенні повітряного ковпака разом з поршнем вгору під поршнем створюється розрідження і рідина з резервуара натходить в низ простір між поршнем і циліндром ущільнюється манджетою, рідина під тиском відкриває кульовий клапан і надходить у повітряний ковпак зтискуючи повітря. При відкриванні запірного пристрою робоча рідина що перебуває під тиском робочому ковпаку натходить у брансбойт і розприскуваоьним наконечником розприскується в атмосфері.+++++++++++++++++++++++++++

64. Марки: КМ-1А, К-2А, Корчувач збирач МП-7А, Для розчистки смугами МРП-2А

66.Підшипник-це опір валів і осей що обертаються.Підшипники поділяються на 2 види: ковзання-це підшипники, які кріпляться на опорній ділянці осі чи вала і ковзають по ній

Кочення- це підшипники в яких ковзання на валу чі на осі замінено на кочення, завдяки допоміжним деталям.ПІдширники ковзання це елементи опр валв і осей поверхня сапф, яких взаємодіє через шар мастила або безпосередньо з нерухомою поверхнею підшипника яка його охоплено.

Підшипники ковзання заст. Для опори валів в режимах роботи яких довговічність підшипників кочення досить низька.2. Для валів і осей до яких ставляться високі вимоги що до точності монтажу і забезпечення постійного положення осі обертання.

3.Для валів великого діаметру через відсутність плантажних підшиників кочення 4.У випадках коли підшипники за умови складання машини повинні буть роз’єднані 5.Під час роботи підшипників у воді 6.Якшо необхідні малі діаментралні розміри 7.Для тихохідних валів і осей+++++++++++++++++++++++++++

71.АЛХ-2 для хім. Боротьби з шкідниками хвороб і бурянів. Обробіток проводиться емульсіями і суспензіями. Будова: 1.рама.2.бак 3. насос.4.регулятор тиску.5. три ходовий кран. Зміні робочі органи :Аеромонітор, авто монітор, інєктора,аеромонітор-дрібно краплинне оприскування насадження 25 м. авто монітор – це крупнокрапленн оприскування бурянів обробка сіянців і саджанців. Інєктор це внесення пестицидів під час оранки грунту під ліс культ. Всьо нахуй, іди здавай вишняку. Далі буде…………++++++++++++++++++++++++++

32. щозмінне; періодичне(складні машини) .післясезонне ТО л-г машин проводять після кодного періоду роботи (весняне літнє осіннє ) система заходів складється: 1. обкатка,2 ТО, 3. періодичний технічний огляд, 4. ремонт, 5. зберігання. Дальше не знаю……………

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |