шпаргалка

Глобалізація

[ Назад ]


75. Глобалізація економічних процесів. Обєктивна необхідність інтеграції України у світове господарство.

До глобальних економічних проблем можна віднести:

І. Забруднення навколишнього середовища в масштабах за якими стоїть

всесвітня катастрофа.

ІІ. Швидкі темпи вичерпання природних ресурсів, необхідних для

виробництва і посилення боротьби за них між державами.

ІІІ. Загострення проблеми забезпечення продовольством в країнах, що

розвиваються внаслідок демографічної кризи та низьких темпів

економічного розвитку.

ІV. Гонка озброєнь.

V. Зростаюче проникнення крупних монопольних об’єднань (як правило з розвинутих країн) в економіку інших країн з метою підпорядкування

ринків збуту, сировини та впливу на економічну політику їх урядів.

VI. Посилення розбіжності в рівні розвитку між розвинутим країнами та країнами на шляху розвитку.

Причини глобалізації (перетворення в глобальні) вищевказаних проблем:

І. Прогресуючий розподіл праці у світовому масштабі, що веде до зростання

масштабів та лібералізації міжнародної торгівлі.

ІІ. Зростання обсягів виробництва, яке штовхає підприємства до пошуку нових ринків збуту та ресурсів за межами національної території.

ІІІ.Розвиток зв’язку та транспорту, що призводить до здешевлення перевезень та прискорення обміну інформацією.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |