шпаргалка

Ф-ції держ управління і форми рег екон

[ Назад ]


Економічні функції органів державного управління.

1. Захист прав власності.

Полягає в створенні і забезпечення функціонування законодавства, яким гарантується монопольне використання об’єктів власності і отримання від них певних благ власником, механізм допуску інших суб’єктів до об’єктів власності тощо.2.Створення і регулювання національної грошової системи.

Органи державного управління мають монопольне право на емісію грошей і управління механізмом грошового обігу.3.Створення ринкової, транспортної та інших видів інфраструктури, необхідних для управління територією, її захисту, господарського використання.Основні форми регулювання економіки можна згрупувати в кілька напрямків.

1. Націоналізація окремих підприємств або галузей з метою забезпечення їх більш швидкого і керованого розвитку.2. Вплив на національну економіку через активний перерозподіл ВВП шляхом його акумуляції в державному бюджеті і послідуючого використання.

Спрямування економічної діяльності в напрямку більш високої соціальної і господарської ефективності відбувається:

а) на етапі акумуляції – через регулювання умов оподаткування (зміна податкових ставок, надання пільг);

б) на етапі витрачання бюджету – державними закупівлями, підтриманням більш високої купівельної спроможності населення, прямими дотаціями окремих галузей (сільського господарства, наукових досліджень та технічних впроваджень), медицини, освіти, утриманням непрацездатних.3. Створення і введення в дію національних програм розвитку окремих галузей, сфер виробництва, всієї економіки.4. Прогнозування економічного розвитку. В економіці сучасних розвинутих країн функціонують мільйони підприємств більшість з яких малі і середні, яким важко орієнтуватись в ситуації на ринку. Для полегшення вибору стратегії приватними підприємствами відповідні державні органи проводять аналіз стану окремих ринків, національної і світової економіки і складають прогнози розвитку господарської ситуації.

Суб’єкти ринкової системи не зобов’язані спрямовувати свою діяльність на досягнення показників цих прогнозів. Для них вони лише орієнтири для отримання максимального прибутку, а не закон, що підлягає виконанню.5. підтримання конкуренції.6. Анти циклічна політика уряду.7. Антиінфляційна політика органів державного управління.8.Соціальна політика уряду.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |