шпаргалка

Держ організація сусп

[ Назад ]


1. Сутність державної організації суспільства.

Державний устрій – форма кооперування проживаючих на певній території людей, які об’єдналися з метою усунення перешкод, що гальмують господарську діяльність. Суб’єктами державотворення є люди, які ведуть господарську діяльність на певній території.В державно організованому суспільстві відбувається своєрідний суспільний поділ праці: одна частина населення (виробники)- займається виробництвом матеріальних благ і споживчих послуг, інша (співробітники органів державного управління) – спеціалізуються на створені умов при яких стає можливим ведення господарського процесу та впорядкування відносин, що виникають між виробниками.

Державна організація суспільства характеризується кількома ознаками:

1. Наявність спеціалізованих установ – органів державного управління, які повинні надавати суспільству послуги по створенню умов при яких стає можливим здійснення господарської діяльності .

2. Наявність визнаних в тій чи іншій формі суспільством правил (законів) на підставі яких вищевказані установи здійснюють заходи по створенню умов, необхідних для ведення господарської діяльності та підтриманні стабільності в суспільстві.

3. Збирання податків – коштів, необхідних для утримання апарату управління державою та виконання певних загальнодержавних функцій.Специфіка діяльності державних установ:

1. Органи державного управління функціонують в тих сферах суспільної діяльності, де існує необхідність в єдиному виконавці.

2. Органи державного управління наділяються владою – правом визначення заходів, необхідних для створення організованого суспільства та правом примусу окремих фізичних чи юридичних осіб до виконання тих чи інших дій, необхідних для суспільства в цілому.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |