шпаргалка

Банки

[ Назад ]


7. Банки і механізм їх функціонування.

Банки – фінансові підприємства (установи), які здійснюють акумуляцію тим-часово вільних коштів і надання їх в позику(в кредит) фізичним і юридичним особам.Тимчасово вільні кошти – гроші, які з тих чи інших причин певний час не використовуються власником (частина заробітної плати, амортизаційний фонд підприємств, нерозподілений прибуток тощо).Банк постійно здійснює пасивні та активні операції.

Пасивні операції – заходи банку по залученню тимчасово вільних коштів.

Активні операції – діяльність банківських установ по розміщенню акуму-льованих коштів (наданню їх в кредит).Кредит – надання коштів в борг на умовах повернення їх, повернення в обу-мовлений строк, виплати відсотку.Банки будь-якої країни підрозділяються на комерційні та державний.

Державний банк здійснює виняткові функції: емісію готівкових грошей, є банком банків, регулює відсоткову ставку, зберігає золотовалютний запас держави.

Комерційні банки поділяються на спеціалізовані та універсальні. Спеціа- лізовані – практикують надання кредитів в вузькій сфері господарської діяльності. Універсальні (як правило крупні) – кредитують підприємства будь – якої сфери.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |