шпаргалка

Форми капіталу

[ Назад ]


1. Гроші як капітал. Основні форми капіталу.

Якщо гроші стають джерелом нових грошей то значить, що вони перетвори-лися в капітал. Отже, гроші як капітал, це гроші які, в процесі обороту прино-сять нові гроші.

Існують чотири основні форми капіталу.

1. Торговий капітал – гроші (або товари), які використовуються для придб-ання і продажу товарів з метою отримання прибутку. Рух цього капіталу в формалізованому вигляді подається таким чином:

Г - Т - Г (Г + D)де:

Г – гроші пущені в оборот ( на придбання товару з метою його продажу).

Т – товар придбаний для продажу (обміну).

Г – гроші отримані внаслідок продажу придбаного товару.

D – додаткові гроші, отримані в ході здійснення торгової операції2. Позичковий капітал – гроші, які віддаються в борг на певний час з умовою повернення їх в визначений термін і виплати певної суми у вигляді позичко-вого відсотку. Рух грошей в цьому випадку набуває такої форми:Г - Г(Г + D)

де:

Г – гроші надані в позику.

Г – гроші, які повертають після закінчення терміну позики.

D – сума позичкового проценту, яка виплачується за користування грошима.3. Промисловий капітал – форма капіталу, якій властиве ведення виробниц-тва з використанням найманої робочої сили з метою отримання прибутку. Рух коштів в цьому випадку має таку форму:

Зв

Г - Т - В.......В – Т – Г (Г + D)

Рс

Де:

Г – гроші пущені в оборот

Т – товари придбані для ведення виробництва – засоби виробництва (Зв) та

робоча сила (Рс).

Т – новий продукт, вироблений для продажу.

Г - сума коштів, отриманих від продажу продукції.

D – додаткові гроші (прибуток), отримані від ведення виробничої діяльності.Таким чином капітал, це:

1. Гроші, які знаходячись в русі, проходять певні стадії обороту і повертаю-ться в початкову форму. Якщо гроші лежать нерухомо, то вони не набувають форми капіталу.

2. В політекономічному плані капітал – це система економічних відносин, які виникають між власником капіталу, з одного боку, та найманою робочою силою, з іншого боку, а також з іншими власниками капіталу та державою.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |