шпаргалка

Закон обігу грошей, інфляція, девальвація

[ Назад ]


VI. Закони обігу грошейОбіг грошей підпорядкований певним економічним законам. Одним з основних серед цих законів є закон кількості грошей. Він виражається такою формулою:

Ц

К = -----

О

де:

К – кількість грошей необхідних для забезпечення товарного обігу в певний період (як правило за рік);

Ц – сума цін товарів і послуг, представлених на ринку за певний період часу;

О – число оборотів грошової маси, яка представлена на ринку, за рік.В більш розвинутій формі цей закон може мати такий вигляд:

Ц – С + П - ВВ

К = ----------------------

О

де:

К – кількість грошей необхідних для забезпечення товарного обігу в певний період (як правило за рік);

Ц – сума цін товарів і послуг, представлених на ринку за певний період часу;

С – сума товарів, проданих в кредит;

П – сума платежів, які надійшли за товари, раніше продані в кредит;

ВВ – сума зустрічних поставок, що взаємно зараховуються;

О – число оборотів грошової маси, яка представлена на ринку, за рік.Найчастіше цей закон порушується в умовах паперово - грошового обігу.

Порушується, як правило, в одному напрямку – в напрямку перевищення кількості грошових знаків в порівнянні з тим, що вимагає закон грошового обігу. Це явище називають інфляцією.

Інфляція - надмірна кількість грошових знаків в сфері обігу. Наявність інфляції проявляється, перш за все в зростанні цін.

В залежності від темпів зростання цін виділяють наступні види інфляції:

1. Повзуча інфляція – темпи зростання цін - 4-8 % на рік. Наявна практично у всіх країнах.

2. Галопуюча інфляція – темпи зростання цін 10-20 % з тенденцією до зростання. Характерна багатьом країнам.

3. Гіперінфляція – темпи зростання цін - понад 100 % на рік.Наслідки інфляції:

1. Зростання цін на товари. Результат – падіння життєвого рівня населення.

2. Знецінення грошових заощаджень, що також робить населення біднішим.

3. При високих рівнях інфляції починаються кризові явища у виробництві – падіння обсягів випуску продукції, зменшення зайнятості тощо.Причини інфляції.

Повної одностайності серед економістів щодо причин інфляції немає.

Називають такі причини:

1. Випуск державою надмірної кількості паперових грошей для покриття витрат бюджету. До цього підштовхують такі чинники:

- надмірні виплати на соціально-економічні заходи, до яких уряд вдається з політичних мотивів (завоювати популярність перед виборами, заспокоїти населення, невдоволене рівнем життя тощо);

- утримання надмірно роздутого і неефективного державного апарату;

- неефективна робота податкової системи;

- низька якість управління державою національним господарством.

2. Значне зростання цін на базові продукти (енергоносії, харчові продукти, житлові та транспортні послуги). Причиною цього може бути:

- високий рівень монополізму в базових галузях національної економіки.

- погіршення умов виробництва (природні катаклізми, вичерпання ресурсів,

несприятливий вплив світового економічного середовища)Девальвація.

Другим проявом порушення законів грошового обігу є девальвація.

Девальвація – знецінення паперових грошей. Може здійснюватися по двох напрямках:

1. Зменшення золотого вмісту паперових грошей (це мало місце в ті часи коли існував золотий стандарт).

2. Зниження обмінного курсу (ціни) валюти однієї країни до валюти інших країн.

На відміну від інфляції, яка проявляється на ринку в вигляді стихійного зро-стання цін, девальвація є офіційним заходом уряду (або державного банку). Цими органами видається відповідний нормативний акт в якому проголошу-ється дата з якої валюта країни девальвується і масштаби знецінення.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |