шпаргалка

Еволюція грошового обігу

[ Назад ]


V. Еволюція грошового обігуІ етап. В VІІ ст.. до н. ери в Лідії при правителі Гігесі (687 – 654 рр. до н.е.) з’яви-лися перші в історії людства монети, які чеканилися з електруму. Монета називалася статером і мала вагу 4 грами.

Так з’явилася монетарна форма грошей. При чеканці монет на них обов’яз-ково указувалась вага, рік і державність.

Введення монетарної форми грошей вирішило багато проблем, але і породи-ло багато нових.

1. Оскільки золото метал м’який, а самі монети постійно підпадають під вплив тертя то вони зношуються і втрачають свою вагу ( отже і вартість).

2. Гроші взагалі, а золоті монети зокрема, завжди притягують увагу шахраїв різного роду. З введенням монетарної форми виникла і така форма шахрай-ства як „псування монет” та випуск фальшованих монет.

3. Оскільки золоті гроші являють велику цінність то виникло таке явище як приховування повноцінних монет та вивезення їх за кордон, що завдавало великих втрат національній економіці. (Погані гроші витісняють повноцінні гроші).

4. З розвитком товарообороту, появою дорогих товарів та розширенням між-народної торгівлі повноцінні гроші стали гальмувати торгівлю – перевозити на сотні і тисячі кілометрів центнери і тони золотих монет стало справою економічно невигідною і небезпечною.

5. Золото – метал досить рідкісний, а попит на нього з розвитком суспільства набагато випереджує видобуток. Золото вкрай необхідне для промисловості, медицини, використовувати його для забезпечення обороту товарів стає економічно недоцільним.ІІ етап.

Для цього етапу характерна наявність в обороті повноцінних грошей і їх замінників – паперових грошових знаків.

Це поєднання дуже суперечливе по своїй суті, вимагає ретельного державно-го контролю за станом національної економіки і суворої фінансової дисци-пліни. В різні часи і в різних країнах це поєднання проводилося з різним рів-нем ефективності.ІІІ етап.

В роки Першої світової війни більшість країн суттєво обмежили обмін папе-рової валюти на золото, а деякі повністю його припинили. На протязі 1929-1933рр. всі країни відмовилися від паралельного використання паперових і золотих грошей. Обмін паперових грошей на золоті було припинено, а при-ватні операції з золотом (як грошовим металом) заборонено. З 70-х років ХХ ст. жодна держава світу не фіксує золотого вмісту своєї валюти. Обіг товарів стали обслуговувати тільки паперові гроші, які не мають золотого вмісту.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |