шпаргалка

Форми мінової вартості, функції грошей

[ Назад ]


ІV. Еволюція форм мінової вартості і виникнення грошей.Економічна теорія розглядає кілька етапів розвитку мінової вартості.1. Проста або випадкова.

10 кг. яблук = 20 кг. картоплі

Існує дві характерні особливості цієї формули:

1. Вартість одного товару (10 кг. яблук) виражається не прямо – в годинах робочого часу – а опосередковано, в певній кількості іншого товару (20 кг. картоплі), який виступає еквівалентом його вартості.

2. Сама пропорція обміну встановлюється в ході обміну товарів на ринку. Не існує якоїсь формули чи іншого способу розрахунку, яким можна було б під-рахувати цю пропорцію. Люди здійснюють сотні і тисячі актів обміну перш

ніж встановиться загальноприйнята пропорція обміну. Але вона не є непо-рушною. На неї впливає незлічена кількість факторів – урожайність, якість, наявність товарів-замінників... Впливають не тільки фактори які вже реально існують, а навіть передбачувані.2.Розгорнута форма мінової вартості.

10 кг. яблук = 20 кг. картоплі = 3 кг. цукру = 1м. тканини = ...

В цій формулі 10 кг. яблук мають кілька еквівалентів, тобто можуть вира-жати свою вартість в різних кількостях різних товарів. Це ускладнює процес обміну. Крім того з появою на ринку нового товару виникає проблема визна-чення пропорції обміну. Тому з подальшим розвитком обміну переходять до біль досконалої загальної форми мінової вартості.3. Загальна форма мінової вартості.

10 кг. яблук =

20 кг. яблук = 3 кг. цукру

1 м. тканини =

....................... =Економічний смисл цієї формули полягає в тому, що з усієї маси товарів стихійним способом виділяється один, який починає відігравати роль екві-валента для всіх товарів, наявних на ринку. Отже виникає загальний екві-валент. Товаром, який відігравав роль загального еквівалента ставали, про-дукти, які

- були потрібні всім споживачам

- відносно довго зберігали споживчу вартість

- були відносно дорогими

- були зручні в користуванні.

4. Грошова форма мінової вартості

10 кг. яблук =

20 кг. яблук = 3 грама золота

1 м. тканини =

3 кг. цукру =Отже, золото, яке використовують в якості загального еквіваленту це і є гроші.

Чому саме золото стало втіленням грошової форми мінової вартості? Цьому кілька причин.

1. Гроші, як і будь-який інший товар має вартість і може бути (певна кіль-кість) мірою вартості інших товарів.

2. Особливості споживчої вартості золота перетворюють гроші в товар, який

- не псується

- має особливий, привабливий вигляд

- відносно рідкісний

- в малому обсязі містить значну вартість

- відносно легко піддається обробціФункції грошей.

1.Гроші є мірою вартості інших товарів.

Ця функція полягає в тому, що вартість всіх товарів виражається в грошах – певній кількості грошового металу – золота. Вагова кількість металу, прий-нятого в тій чи іншій країні за грошову одиницю, становить масштаб цін.

Ціна – грошовий вираз вартості (вираз вартості в певній кількості грошових одиниць).

2. Гроші є засобом обігу товарів.

Гроші обслуговують обмін товарів. До їх появи товари мінялися прямо один

на інший. Цей процес в формалізованому вигляді зображають так:Т - Т

З появою грошей процес обміну товарів ускладнюється і набуває такого вигляду:

Т - Г - Т

Раніше одностадійний процес розпадається на дві стадії. Спочатку товар обмінюють на гроші (продаж) Т – Г, а потім гроші міняють на товар Г-Т (купівля). Ці, на перший погляд, незначні зміни породжують багато проблем

серед яких – потенційна загроза економічної кризи.3. Функція нагромадження.

Ця функція реалізується в тому випадку, коли гроші вилучаються з обігу і відкладаються в заощадження. Мета заощаджень може бути різною – для придбання дорогих споживчих товарів, з метою інвестування, як запас на „чорний день”. Сама можливість нагромадження, яку породжують гроші, відіграє дуже важливу роль в функціонуванні господарського механізму.4. Гроші є засобом платежу.

Гроші виконують функцію засобу платежу в тому випадку, коли відбу-ваються розрахунки між боржниками і кредиторами. Економічний смисл цієї функції полягає в тому, що з появою грошей виникає можливість видавати товари в кредит з оплатою їх вартості в будь-який обумовлений термін.5. Світові гроші.

З утворенням суверенних держав, кожна з яких має власну валюту виникає потреба в грошовому забезпечені товарообороту між ними. Таке забезпечен-ня може виконувати тільки золото. Це і є реалізація функції світових грошей.

В сучасному світі допускаються розрахунки між державами і паперовими грошовими знаками.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |