шпаргалка

Позитивна та нормативна екон теорія і місце

[ Назад ]


4. Позитивна та нормативна економічна теорія.

В залежності від того на яких принципах будується економічна теорія роз-різнять в ній два напрямки: позитивну економічну теорію і нормативну.

Позитивна економічна теорія – напрямок в економічній теорії в якому події і факти фіксуються, але при цьому не вважається за потрібне розкривати при- чинно-логічні зв’язки, шукати причини і наслідки цих подій.

Нормативна економічна теорія – напрямок в економічній теорії, який базу-ється на методі встановлення причинно-наслідкових зв’язків подій і явищ в економічному житті. Розглядає господарське життя як безперервний потік, в якому йде еволюція від відносно простих до все більш складних форм.5. Місце економічної теорії серед інших економічних наук. Економічна теорія і економічна політика.В галузі дослідження господарських процесів, які мають місце в суспільстві виокремлюють різні за своїм призначенням сфери – сферу економічної теорії та сферу прикладних досліджень, вивчення закономірностей окремих напрямків господарської діяльності – економіку певних галузей (промисло-вості, сільського господарства, сфер діяльності (статистика) тощо. Всього існує близько 50 економічних наук різного профілю.

Економічна теорія є методологічною основою для всіх економічних наук. Вивчаючи основні, фундаментальні закони економічного розвитку вона дає їм можливість концентрувати увагу на часткових проблемах та особливостях розвитку окремих галузей.Економічна політика – система ідей, цілеспрямованих дій та заходів, які проводить держава з метою досягнення стратегічної мети (стабілізації економіки, надання їй певних темпів розвитку, зростання добробуту населення тощо). Економічна політика найбільшого і стабільного ефекту досягає в тому разі, коли опирається на надійну теоретичну базу – економіч-ну теорію.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |