шпаргалка

Структура курсу

[ Назад ]


Саме поняття „економіка” – виникло в Давній Греції. Перекладається як „управління господарством”.

Внаслідок складності і неоднорідності матеріалу, який вивчає Економічна теорія включає кілька складових частин, що мають відносну самостійність, а саме:

- політичну економію

- мікроекономіку (мікроекономічний аналіз)

- макроекономіку (макроекономічний аналіз)Політична економія. Поняття „політична економія” виникло в 1615 р., у Франції. Його автором був Антуан де Монкретьєн. Вона вивчає основні, базові явища і закономірності, які мають місце в господарській діяльності: гроші, товар, прибуток, капітал, рента, заробітна плата тощо. Це поняття найглибшого (першого рівня) абстрагування. Політична економія

розкриває умови виникнення і сутність цих явищ.Мікроекономіка – розділ загальної економічної системи, який вивчає діяльність окремих економічних суб’єктів, що відіграють суттєву роль в функціонуванні економіки. До таких суб’єктів відносять домогосподарства, окремих індивідуумів, фірми, окремі галузі, урядові підприємства і заклади. Вивчаються також окремі ринки, товари і послуги, ціни на них і т.п.

Мікроекономіка характеризує поведінку, дії цих суб’єктів економічної діяль-ності. Як наука зародилася в останній чверті ХІХ століття.Макроекономіка – розділ економічної теорії, який вивчає економіку (національне господарство) як єдине ціле. Макроекономіка досліджує походження і обсяги доходів населення, продуктивність суспільної праці, валовий національний продукт і фактори, що на нього впливають, безробіття і причини його виникнення, інфляцію та методи впливу на неї. Тобто макроекономіка вивчає крупномасштабні економічні процеси і шукає шляхи вирішення загальноекономічних проблем.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |