шпаргалка

Еластичність попиту і пропозиції

[ Назад ]


Еластичність – міра чутливості однієї величини до змін іншої. Вона показує на скільки зміниться один економічний показник при зміні іншого на одиницю (на 1 %).

Еластичність попиту по ціні:

Еластичний попит – якщо невелика зміна в ціні приводить до значної зміни в кількості купованої продукції.

Нееластичний попит – якщо суттєва зміна в ціні призводить до незначної зміни попиту.

Одинична еластичність – коли відсоткова зміна ціни і наступна зміна кількості купованої продукції дорівнюють одна одній по величині.

Чинники, що впливають на еластичність попиту по ціні:

1). При наявності великої кількості товарів-замінників, попит на товар буде еластичним.

2). На коротких проміжках часу попит є менш еластичним ніж на більш довгих.

3). Значимість товару для споживача.

4). Питома вага витрат на товар в загальному доході споживача. Чим більша вага – тим вища еластичність.

Еластичність попиту по доходу (вказує на яку величину зміниться попит при зміні доходу на 1%).Еластичність пропозиції – вказує на скільки зміниться обсяг пропозиції товарів при зміні ціни на 1%.

Абсолютно нееластична – в тих випадках, коли товар треба продати при будь-яких умовах.

Абсолютно еластична – в тому разі якщо найбіль9ш незначне зменшення ціни спричинить зниження величини пропозиції до нуля і навпаки.Чинники впливу на еластичність пропозиції:

Чинник часу – кількість часу, яку має виробник для реагування на зміну ціни товару.

Особливості виробничого процесу – якщо виробництво гнучке то пропозиція буде еластичною.

Можливості тривалого зберігання і вартість зберігання – якщо продукція не може довго зберігатися, еластичність пропозиція буде низькою.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |