шпаргалка

fggggggggggggg

[ Назад ]
56. Переробка шишок хв.порід в шишко сушарках Для підсушування шишок викор. шишкосушарки сонячні або з примусовим підігрівом повітря. Найбільш поширені є стаціонарні: барабанного стилажного, шахтного типів. В шишко сушарках барабанного типу шишки перебувають у барабанах де вони періодично перемішуються. Дно барабанів сітчасте через яке н-ня висипається в прийомники, з них н-ня потрібно видаляти оскільки трив.знаходження н-ня в умовах підвищ. t викликає загибель зародків і зайву втрату вологи.

59. Норма висів. н-ня – це к-ть н-ня у вагових одиницях що потрібно висіяти на одиницю площі з метою отримання максимальної к-ті стандартних сіянців. Норма висів. н-ня І класу якості для всіх порід встановл. експериментально
для ІІ і ІІІ норму висів. збільшують для хв.ІІ класу на 30% ІІІ на 100%. Для лист. крім берези ІІкласу на 20% для ІІІ на 60% для берези ІІ класу на 50% ІІІ на 100%.

60. Види і схеми посівів.Є такі види сівби: грядковий і безгдядковий. Грядки являють собою незначні підвищ. або пониж. гр. Ширина грядки 0,9-1,0 м; висота 10-30см; глибина 5-10см; відстань між грядками 40см. До без грядкових відгосять різноманітні схеми сівби. Рядкові і стрічкові посіви бувають: вузкоборозенкові до 5см, широкоборозенкові 5-20см. Є такі схеми посівів: (10-25-10-25-10-70), (10-30-10-30-10-60).
Двох-трьох-чотирьох рядні схеми застос. при вирощ. лист. порід.

62. Залежно від термінів достигання визн.час заготівлі. Здебільшого заготовляють л/н сировину відразу по досягненні морфологічної стиглості.
Терміни достигання та збирання л/н сировини основних порід провод.:( сосна зв., горіх грец., бук ліс., граб зв., каштан вересень-жовтень)

63. Вирощ. сіянців в умовах закритого гр.
Ефективність вирощ. сіянців у закритому гр.значною мірою залеж. від правильності вибору ділянки під теплицю і якості субстрату. Кращим субстратом для вирощ. сіянців є суміш слабо розкладеного верхового торфу з мін.добривами. Комплекс робіт по вирощ. сіянців у закритому гр. включ.пісів н-ня систематичний полив, розпушування. Н-ня висів. рядками або врозкид.

64. Сівозміни у лісовому розсаднику.
Це науково обґрунтоване послідовне чергування культур і парові у Л/Р на полях і в часі з метою збереження та підвищення родючості грунту .
Основою сівозміни у шкільному і посівному відділені Л/Р е парові пари. У Л/Р зони Полісся
На піщаних і супіщаних гр. і з достатньою кількості вологи рекомендують застосовувати
Сидеральний пар, мета якого збільшення вмісту азоту і органічних речовин в гр.

66. Лісонасінні інспекції. Н-ня яке загот. для сівби перевіряють на посівну якість, дані перевірки проводять Держ. Зонал. Інспекції в Укр. Їх є 8.
ДЗІ викон. такі ф-ції: беруть участь у розробці держстандартів, провод. Інспектування об’єктів лісового насінництва та розсадництва, ведуть держ облік ОПЛНБ, забезпеч.перевірку лісового н-ня на посівні якості.

68. Показники якості н-ня.
Шляхом пророщ. Визн. такі показники:
Схожість- це здатність н-ня давати нормально розвин. паростки за встановл. термін.
Енергія проростання – це здатність н-ня давати нормальні проростки за встановл. дежстандартом термін.
Середній насіннєвий спокій – характеризує швидкість проростання н-ня.
Господарська придатність – це показник який визн. для кондиційного н-ня та характериз. вміст чистого н-ня у однорідній партії н-ня.

71. Маточні плантації для заготівлі живців.
Маточні плантації створ. Для одерж.зелених і зимових і пагоневих живців які викор. для вирощ. живцевих саджанців. Плантації закладають сінцями, саджанцями, зимовими пагоневими живцями. Для заклад. плантації відбир. кращі види форми та сорти.Змішувати різні види форми та сорти на одній плантації заборонено. МП тополь і верб заклад. поблизу водойм на невеликих площах.

72. Поняття про розсадник. Розсадник – це окреме підприємство або спеціалізована його частина призн. для вирощ. сад.мат. який буде викор.для штучного лісорозведення, лісовідновлення, захисних насаджень і озеленення. Є такі види розсадників: тимчасовий(поблизу провед. л/к робіт), постійний, під наметовий і індивідуальний.

76. Формування партії н-ня.
Н-ня загот.для сівби формують партіями за ознаками однорідності. Однорідною вважається партія, н-ня якої зібране в однакових умовах зростання на схилах однакової експозиції, у межах однієї вікової групи, загот. у насадж.одинакового походж. На кожну партію н-ня склад.паспорт встановл.зразка , відповідальним є лісничий або його помічник. Крім паспорта створ.етикетку у кожне місце зберіг. н-ня.

31. Клонова плантація – це плантація першого покоління що створ.щепленням живців від плюсових дерев відібраних за фенотипом без перевірки їхніх спадкових ознак, з метою заготівлі сортового лісового н-ня.

6. Вирощ. сад.мат з закритою кор..системою
До лісового сад.мат. із закритою кор.. сист. належ.
Сіянці і саджанці коренева система яких знах в середині грудки, брикету, ємкості із субстрату.
Сіянці з закритою кор.сист. – це сад. мат. Одержаний шляхом сівби н-ня, у субстрат укладений в малообємні оболонки різного типу.
Саджанці із закритою кор..сист. – сад.мат.одержаний шляхом дорощування сіянців із відкритою кор..сист. у грудці субстрату з оболонкою або без неї.

3.Для пророщування насіння потрібно з фракції чистого насіння підібрати пробу кількість проб вказується в стандарті для цього відбирають 4 проби по 100насінин в кожні. Насіння потрібно попередньо намочувати у воді кімнатної температури, для Сосни з , 18-24год. Насіння пророщують в спец. Апаратах для пророщування. Аппарат для пророщування насіння являє собою металічну вану, з електронагріваючим приладом, яка заповнюється водою терморегуляцію підтримує певна температура води у вані. На вані розмущуються металічна кришка з отворами на якому встановлюється спец ложе, для пророщування насіння.
13.Селекція – це наука яка вивчає теоретичні основи і практичні прийоми та методи покращення існуючих і виведення нових сортів рослин . Лісова селекція – наука про підвищення продуктивності якості лісів.Завдання: 1.на підвищення продуктивності і якості деревини 2.на вихід хімічних речовин 3.на підвищення врожайності і якості насіння 4.на підвищення стійкості н/с хвороб і шкідників 5.на підвищення декоративних властивостей.Основні методи:1.штучний відбір 2.гібридизація 3.мутогинез 4.поліплоїдія 5.генаінженерія.
10.Технічне приймання виконаних робіт у школах і плантаціях проводять не пізніше 10днів після закінчення робіт по їх створенні під час цього перевірають: правильність підбору ділянки , дотримання передбаченої проектом технології та агротехніки створення, обсяг і якість створених виконених робіт, стан на день технічного приймання. Після закінчення робіт оформлюють акт. Ділянки які не відповідають вимогам проекту підлягають виправленню.
15. Розвиток насіння деревних і чагарникових порід починається з ут завязі і завершується достиганням насіння більшості порід достигають на протязі одного вегетаційного періоду (5-6міс). Однак тополі верби достигають на протязі 1-2 міс, а у сосни 18-24міс. Є два види стиглості: МОРФОЛОГІЧНА настає після припинення обміну речовин між материнською породою і насінням. У насіння накопичується поживні речовини у вигляді високомолекулярних сполук. ФІЗІОЛОГІЧНА – це стан насіння коли зародок повність сформувався і може проростати але насіння ще висить на дереві іміж ним мат.рослиною проводиться обмін поживних речовин.
28. Л/К ДУБАз найоптимальніші умови для л/к дуьа це вологі сугродки і вологі груди, він є головною породою в степовому лісорозведенні і при створенні захисних лісових насаджень. Л/к дуба створюють з дебільшого висівання жолудів. При створення л/к дуба рослини розвивають поверхневу кореневу систему. В залежності від типу лісорослиних умов супутніми породами є Липа Круп. Дріб. Клен гстр. Із чагарників Ліщина калина горобина. З головних порід С,Ял,Мод. Участь цих порід покращує загальну продуктивність насаджень. Найбільш поширені сх./змішування: 2рД1рСп з чагарник. В умовах лі степової зони Д2 Д3, культури змішують ланками чи кулісами 3рД3рЯл в рядах ялини висаджують чагарники ліщину калину. В типа С2С3 створують л/к3рД1рЯл.
19. Лісонасіна ділянка – це високопродуктивна ділянка природного лісу чи л/к, яка сформована для одержання насіння з цінними спадковими посівними якостями. Постійна лісонасіна ділянка(ПЛНБ) ст. для одержання на протязі тривалого часу насіння, що відносять до селекційної категорії нормальна іноді поліпшене насіння. Для ст.. ПЛНД викор. Високопродуктивні івисокоякісні ділянки природного лісу, рідше л/к. ПЛНД закладають в чистих і мішаних насадженнях де у 1ярусі переважає головна порода. Закладання ПЛНД в л/к невідомого походження заборонено. ТЛНД є основним джерелом для заготівлі листяних порід. Їх закладають в пристиглих і стиглих насадженнях природного походження, що відноситься до нор.селекційної категорії. Їх площу виз. На основі потреби підприємства насіння. В хвойних насадженнях її закладають з розрахунком, що збирання шишок здійснюватиметься зі зрубаних дерев.ТЛНД відводять на 10-20р.
23. Середні зразок супроводжують такі докум: копія паспорта, етикетка, акт відбору в три примірника. Документи що видаються лісонасінними інспекціями за результатами аналізу: Довідка видається на насіння норми посівних якостей якого ще невстановлено. Результат аналізу видається з штампом такого змісту «Карантин», вивозити і возити насіння заборонено, видається на насіння деревних і чагник.порід в яких було знайдено хворобу чи шкідники. Посвідчення про конденсійність видають на партію насіння, посівні якостя якого перевіренні за всіма показниками і відповідають вимогам стандарту.
29. Передпосівна підготовка насіння: Стратифікація - це основний спосіб передпосівної підготовки насіня,викор.для насіня з глибоким і вимушеним спокоєм. Насін. (ялини,модрини,сосни) проростає без підготовки але стратифікація підвищує енергію проростання і ґрунтову схожість, покращує ріст сіянців. При стратифікації насіння треба забезпечити: 1-відповідну t, вологе середовище, доступ повітря. Насіння змішують з субстратом 1/3 .(отримана суміш просіванням торфу через сито d до 5мм). Крупнозернистий річковий пісок добре промитий материковий пісок. Нас. перекладається шарами субстрату, суміш зволожують до 50-60% повної вологоємкості щоб забезпечити доступ повітря її періодично перемішують. Стратифікацію проводять в ящиках або траншеях, t повітря повинна бути 0-5 С, проводять стратифікацію у спец підвалах. Суміш насіння піском розсипають в деревяні ящики в дні і стінках ящика роблять отвори d 0.5-1см для кращої вентиляції. Суміш перемішують через 2-3дні. Намочування - застосовують з вимушеним спокоєм . насіння на мочують у воді кімн т. при цьому насіня заповнюють у мішки , які погружають у воду (сосни зв -18, модрини – 24год, берези – 4) після намочування насіння просушують до сипкого стану. Гідротермічний вплив – застос для для покращ водопроникності через тверду оболонку насіння до його зародку. Застос для акації і гледичії . насіння насипається в посуду і заливається водою т 80, перемішується на протязі 10-15 хв. Після цього насіня змішуют з вологим піском. Обробка насіння мікроелементами - насіня намочують речовинами кімн температури, що містять стимулятори росту( сірчана к-та, солі, марганцю, міді, цинку). Стимулятори росту – гіберелін, геретероауксин, бурштинова к-та. Скарифікація – проводиться для того щоб порушити цілісність оболонки, для того щоб вона стала водопроникною. Дезинфекція – полягає в протруюванні хім. Препаратами з метою знищення збудників хвороб.


КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |