шпаргалка

Класифікація конфліктів

[ Назад ]Відомі різні класифікації. В зарубіжній соціології соціальні конфлікти класифікуються по вертикальних і горизонтальних рівнях. Основою класифікації на вертикальному рівні служать суб єкти конфлікту (сторони). Виділяють такі:

1) конфлікт між окремими особистостями

2) конфлікт між особистістю і суспільством

3) конфлікт між соціальними групами

4) міжнаціональний і міждержавний конфлікти великих соціальних спільностей, цілих суспільств.

В основі класифікації на горизонтальному рівні лежить мета конфліктуючих сторін, якої вони намагалися досягти в процесі взаємодії, але не змогли, в результаті чого виник предмет конфлікту. Виділяють такі:

1) конфлікт в сфері праці та розподілу. Причиною їх служать відносини в процесі праці та розподілу в результаті спільної діяльності людей та їх стосунтків

2) конфлікт в сфері влади та політичної структури суспільства. Причиною служать відносини з приводу влади

3) конфлікти в сфері культури. Причиною можуть служити зіткнення представників різних культур, рівнів розвитку окремих націй і народів.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |