шпаргалка

Предмет

[ Назад ]
53. Основи охорони праці» як наука виникла й сформувалася на стику наук про працю і людину.
Наука про охорону праці тісно пов’язана з іншими науками. Вона широко використовує найновіші досягнення науки і техніки, базується на теоретичних розробках з фізики, хімії, математики, електроніки, медицини, економіки тощо. Важливе місце в розробці питань охорони праці займають такі наукові дисципліни, як ергономіка, інженерна психологія і фізіологія праці, технічна естетика.
Завданнями охорони праці є також: знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами виробничого середовища;впровадження норм гранично допустимих рівнів виробничих факторів, визначення ступеня шкідливості і небезпеки праці; розробка та планування заходів щодо поліпшення умов праці; забезпечення безпеки виконання робіт працівниками;
впровадження технічних засобів і заходів щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;розробка методів оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов і охорони праці.
Складається з 5 розділів
1- правові та організаційні питання з охорони праці
2- основи гігієни та виробничої санітарії
3- основи техніки безпеки
4- основи пожежної безпеки
54.Автоматичне гасіння пожеж.
55.Системи освітлення і їх характеристика.
56.Джерела шуму і вібрації.
57.Прилади і апарати для гасіння пожеж водою.
58.Захисне заземлення, занулення і автоматичне вимкнення.
59.Устаткування по забезпеченню безпечної роботи котлів посудин під тиском.
60.Вимірювання рівня освітленості. Принцип роботи і загальна будова приладу.
54. Системи автоматичного пожежогасіння приводяться в дію пожежною автоматикою за об'єктивними показниками й забезпечують оперативне гасіння вогнища загоряння без участі людини.
Конструктивно автоматичні установки пожежогасіння складаються з резервуарів наповнених необхідною кількістю вогнегасної речовини, пристроїв керування й контролю, системи трубопроводів і насадок-розпилювачів. Кількість розпилювачів, довжини трубопроводів й обсяг ємностей для вогнегасної речовини визначаються ретельними розрахунками.Використовують спринклерні та дрен черні установки автоматичного гасіння. Автоматична установка складається
- джерела водопостачання, гідрант, пожежна водойма
- мережа труб для транспортування
- джерело подачі води
- зрошувачі.
Використовують також модульні установки, автоматичні установки малогабаритні одна з них є ПУМА – 12п. може загасити пожежу 50куб.м. а також модуль буран – 18куб.м.

55. Освітлення виробничих приміщень може бути природним, штучним і суміщеним. Освітлення суміщене, коли в світлий час доби недостатнє за нормами природне освітлення доповнюють штучним.
Природне освітлення має велике гігієнічне значення, яке полягає в сильній тонізуючій дії на організм людини.
Тривала відсутність природного (сонячного) світла гнітючого діє на психіку людини, сприяє розвитку почуття тривоги, знижує інтенсивність обміну речовин в організмі, послаблює реактивність організму, сприяє розвиткові короткозорості та втомлюваності. Тому санітарні норми передбачають обов’язкове природне освітлення усіх виробничих, адміністративних, підсобних і побутових приміщень, без якого можна обійтись тільки у виняткових випадках. Наприклад, у приміщеннях, де обслуговуючий персонал виробничим процесом (на складах, які розміщуються в підвалах тощо). У цих випадках влаштовують електричне освітлення.
Природне освітлення може бути боковим - крізь світлові прорізи в зовнішніх стінах; верхнім - крізь світлові ліхтарі в покрівлях, а також прорізи в місцях перепадів висот суміжних прильотів будівлі; комбінованим - крізь прорізи для бокового і верхнього освітлення.
Для створення раціонального освітлення необхідно нормувати рівень освітленості на робочих поверхнях. Однак таке нормування природного світла викликало б великі труднощі, тому що освітленість коливається в дуже широких межах і залежить від пори року, дня, хмарності, відбиваючих властивостей поверхні землі (сніг, трав’яний покрив, асфальт тощо).
Штучне освітлення виробничих ділянок і будівель може бути загальним, місцевим і комбінованим.

56.ДЖЕРЕЛА ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ
*Джерела виникнення шуму поділяють 4 види
1- аеродинамічні – виникає при русі повітряних мас
2- гідравлічний – виникає при русі води, рідинних мас.
3- механічний – виникає при роботі певних вузлів та деталей
4- електромагнітний - при роботі електромагнітних пристроїв

* за впливом на організм вибірці поділяють
1- загальні – впливає на весь організм
2- місцева – тільки на окремі органи
За джерелом виникнення поділяють на 3 види
1- транспортна – виникає при русі транспорту
2- транспортно-технічна – виникає пр. роботі механізмів, які виконують технологічні операції (бульдозер)
3- технологічна – виникають при роботі стаціонарних машин і механізмів

58.Захисне заземлення – це зумисне електричне з’єднання з землею металевих не струмопровідних частин, які можуть опинитись під напругою внаслідок пошкодження електричної ізоляції
Занулення – це зумисне з’єднання металевих частин електроустановки, які зазвичай не перебувають під напругою з нульовим захисним провідником
Заземлення і занулення не завжди гарантує безпеку людей від ураження струмом. Для захисту використовують захисне відключення.
Захисне відключення – це швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне відключення електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження людини струмом. Цей вид захисту спрацьовує за 0,1 – 0,05с, а занулення 0,2с і більше.
При такому нетривалому проходженні струму через тіло людини безпечним є навіть струм 500 – 650мА.
Захисне вимикання окремо чи сукупно з іншими засобами захисту виконує такі функції:
- захист при замиканні на землю або корпус обладнання;
- захист при появі небезпечних струмів витікання;
- захист при переході вищої напруги на сторону нижчої;
- автоматичний контроль кола захисного заземлення і занулення

59. Для управління роботою котлів і посудин що працюють під тиском вони мають мати: Прилади що запобігають підвищенню тиску, манометри, термометри, показники рівня води, запірно і регулювальну арматуру. Запобіжні клапани встановлюють на патрубках що приєднані до котла. Вони поділ.: важільно вантажні клапани- пристрій що працює, якщо котли підвищую тиск понад допустимий, пружинний запобіжнй клапан для випуску рідкого чи газоподібного палива в атмосферу при різкому підвищенні тиску. Випобухові запобіжні клапани розм.. в місцях які виключалиб можливість травмування персоналу. Манометри встан. На котлах для постійного слідкування за режимом їх роботи. Не допускаються користування манометрами, якщо вийшов його перевірки, якшо на манометрі відсутня пломба чи клеймо про здійсню перевірки, якщо розбите скло чи інше пошк. Що може вплинути на результат показів. Термометри встановлюють для забезп. Надійної роботи котлів при вході чи виході з котла. Допустима температура гарячої води позначається на шкалі термометра червоною рискою. Показчики рівня води встан. На котлах для постійного контролю за її рівнем. Шкала може бути проградуйована, на ній має бути вказано мінімально і максимальні рівні рідини в будь якій установці. Запірна арматура має мати маркування має вказуватися діаметр умовного проходу, матеріал з якого виготовленого вентель, умовний чи робочий тиск, температура середовища, напрям потоку середовища.
КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |