шпаргалка

Санітарна класифікація виробництв.

[ Назад ]
47Промислові підприємства, що виділяють газ, дим, пил, кіпоть, неприємні запахи, що створюють шум, не можна розташовувати до найближчого житлового району з підвітряної сторони; ці підприємства треба відокремлювати від житлових районів санітарно-захисними зонами (розривами).
Територія санітарно-захисної зони призначена для:
- забезпечення зниження рівня впливу до необхідних гігієнічних нормативів по усіх факторах впливу за її межами;
- створення санітарно-захисного барєра між територією підприємства (групи підприємств) і територією житлової забудови;
- організації додаткових озеленених площ, що забезпечують екранування, асиміляцію і фільтрацію забруднювачів атмосферного повітря і підвищення комфортності мікроклімату.
Рівень вмісту шкідливих домішок в атмосферному повітрі за межами санітарно-захисної, зони не повинен перевищувати гігієнічних нормативів, встановлених для атмосферного повітря населених місць.Санітарна характеристика виробничих процесів
І група. Виробничі процеси, які протікають при нормальних метеорологічних умовах і при відсутності шкідливих газів і пиловиділень:
ІІ група. Виробничі процеси, які протікають при несприятливих метеорологічних умовах чи пов’язані з виділенням пилу чи напруженою фізичною роботою
ІІІ група. Виробничі процеси з різко визначеними факторами шкідливостей і з забрудненням ними робочого одягу:
ІV група. Виробничі процеси які вимагають особливого режиму для забезпечення якості продукції:

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |