шпаргалка

Проведення вступного і первинного інструктажів по ОП.

[ Назад ]
46.1- ВСТУПНИЙ
- при прийняті на роботу
- з студентами які проходять виробничу практику
- у разі екскурсії на підприємстві
- при вступі у навчальні заклади
2- ПЕРВИННИЙ
- з новоприйнятими на роботу та відрядженими
- при переводі з одного підрозділу в інший
- з студентами учнями при початку проведення лабораторно-практичних робіт , які несуть небезпеку
Первинний інструктаж; проводиться до початку роботи
безпосередньо на робочому місці з працівником: — новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; — який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; — який буде виконувати нову для нього роботу; — з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або
в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням
сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників
за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням
особливостей виробництва.
Первинний інструктаж провод. індивідуально чи з групою
осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони
праці відповідної до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог
орієнтовного переліку питань первинного інструктажу .
Вступний інструктаж проводиться на початку занять працівником
служби охорони праці, а за відсутності такого — особою, на яку наказом
керівника закладу освіти покладено ці обов'язки. Запис про проведення вступного
інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який
зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за
проведення вступного інструктажу.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |