шпаргалка

ккккккккккк

[ Назад ]
16.Горючість і вогнестійкість будівельних матеріалів.
17.Відповідальність адміністративного персоналу за порушення вимог
18.Надання долікарської допомоги при опіках і обмороженнях.
19.ЗІЗ. Класифікація ЗІЗ.
20.Державне соціальне страхування.
21.Заходи по попередженню негативного впливу на організм людини
22.Пожежна техніка, зв'язок і сигналізація.
23.Організація служби охорони праці на підприємстві. Структура і чисельність,
24.Надання долікарської допомоги при отруєннях.
25.Обов'язки осіб відповідальних за пожежну безпеку.
26.Захист від природної і статичної електрики.
27.Способи гасіння пожеж.
28.Навчання з питань охорони праці.
29. Первинні засоби пожежогасіння. Відповідальність за порушення
30.Загальні причини нещасних випадків.
16.За показниками горючості всі речовини та матеріали поділяються на 3 класи
1- горючі
2- важкогорючі
3- не горючі
ГОРЮЧІ – речовини які здатні до самозаймання та займання від джерела запалювання, та можуть самостійно горіти після його вилучення. До них належать всі органічні матеріали.
ВАЖКОГОРЮЧІ – речовини та матеріали які здатні до займання від джерела запалювання а після його вилучення не здатні самостійно горіти. До них належать матеріали до яких належать горючі та негорючі частини
НЕГОРЮЧІ – речовини та матеріали які не здатні до горіння на повітрі нормального складу
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ – здатність будівельних матеріалів та конструкцій зберігати свою несучу здатність та чинити опір нагріванню до критичної температури, утворення наскрізних тріщин і поширенню вогню.

17.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРО ОП
При порушені відповідальності працівники повинні притягуватись до відповідальності:
1- Дисциплінарна – полягає у накладанні дисциплінарних стягнень передбачених законодавством.
2- Адміністративна – накладається на посадових осіб винних у порушені законодавства про ОП у вигляді грошового стягнення
3- Матеріальна – включає відповідальність працівника так і власника . несуть матеріальну шкоду заподіяну підприємству.
4- Кримінальна – настає якщо порушення про ОП створило небезпеку для життя або здоров’я громадян.
Власник підприємства (установи) або уповноважена ним особа (орган) несе матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду працівникові незалежно від наявності вини, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. Збитки у зв'язку з порушеннями законодавства про охорону праці можуть включати відшкодування потерпілому втраченого заробітку, одноразову допомогу, додаткові витрати на лікування, протезування, якщо потерпший залишився живим, а також витрати на поховання в разі смерті потерпілого, одноразову допомогу на сім'ю та на утриманців.

18.Надання долікарської допомоги при опіках
Опіки виникають внаслідок впливу високої температури, міцних кислот, лугів, різних випромінень. Опіки опрацьовують 33% розчином спирту та накладають пов’язку. Зрізати пухир заборонено, при сильному болі можна обприскувати знеболюючими засобами. При хімічних опіках потрібно дуже добре промити водою .. при опіках кислотою накладають пов’язку з 4% розчином гідрокарбонату натрію, оцтовою кислотою. Опіки І ступеня обробляють 33% розчином спирту, ІІ-Ш-IV ступеня — 33% розчином спирту і накладають стерильні пов'язки. Розкривати чи зрізати пухирі не потрібно.
Відмороження настає при тривалому впливі холоду на тіло . холод викликає загальне охолодження. Потерпілого треба помістити в воду кімнатної температури 32-34’ потім натерти горілкою. Перша допомога передбачає зігрівання як відмороженої частини тіла, так і всього організму. Хворого треба перевести в тепле приміщення, дати теплого чаю, кави. Відморожену частину обережно розтирають чистими руками (руки потрібно добре вимити, протерти спиртом або одеколоном). Розтирати потерпілого снігом не рекомендується. Коли відновиться кровообіг, з'являться чутливість, почервоніння, відчуття тепла, уражену ділянку протирають спиртом чи одеколоном і накладають стерильну пов'язку. Відморожену ділянку, на якій є пухирі, змертвіння шкіри, розтирати не можна, слід тільки накласти стерильну пов'язку. Змащувати відморожені ділянки жиром, мазями не рекомендується. Потрібно вжити відповідних заходів, щоб запобігти повторному охолодженню хворого.

19. ЗІЗ) застосовують тоді, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією та розміщенням устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами колективного захисту ЗІЗ поділяються на засоби захисту органів дихання, спецодяг, спецвзуття, засоби захисту рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, шкіри, засоби захисту від падіння з висоти та ін.
Захист органів дихання здійснюється за допомогою протигазів та респіраторів. За принципом дії протигази поділяються на фільтруючі та ізолюючі. До спецодягу відносяться: куртки, штани, комбінезони, халати плащі тощо
Спеціальне взуття класифікується в залежності від захисних властивостей аналогічно спецодягу. Воно поділяється на чоботи, півчоботи, черевики, півчеревики, валянки, бахіли.
Засоби захисту голови дозволяють недопустити травмування голови при виконанні монтажних, будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, при видобутку корисних копалин.
Найбільш розповсюджені засоби захисту голови — каски, які поділяються на каски захисні загального призначення
Засоби захисту рук — це різні види рукавиць, рукавичок, напальчників, дерматологічних засобів (мазі, пасти, креми). Рукавиці та рукавички виготовляють із бавовни, льону, шкіри, шкірзамінника, гуми, азбесту, полімерів та ін.
Для захисту очей від твердих частинок, бризок кислот, лугів та Інших хімічних речовин, а також випромінювань застосовують такі засоби Індивідуального захисту, як окуляри. Тип окулярів добирається за ГОСТ 12.4.013-85 залежно від виду роботи. До засобів захисту обличчя відносяться ручні, неголовні та універсальні щитки. Найбільш часто на виробництві використовуються: щиток електрозварювальника універсальний ЩЭУ-1, щиток захисний ЩЗ, захисна маска С-40, захисна сітчата маска .

20.СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Згідно з Законом "Про загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" працівники, а в окремих випадках і члени їх сімей, забезпечуються в порядку державного соціального страхування:
1) допомогою по тимчасовій непрацездатності, вагітності, пологах і догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
2) допомогою з нагоди народження дитини, допомогою на поховання;
3) пенсіями по старості, по інвалідності, в разі втрати годувальника, пенсіями за вислугу років для деяких категорій працівників.
По тимчасовій непрацездатності сума виплати може дорівнювати повному заробітку.
Соціа́льне страхува́ння — фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
державне соціальне страхування — це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

21.ЗАХОДИ УСУНЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
Боротьба з шумом ведеться в 3 напрямках
1- зниження шуму в джерелі утворення, за рахунок конструктивних , технологічних заходів.
2- зниження шуму шляху його поширення від джерела до робочого механізму.
3- зменшення шкідливого впливу за рахунок ЗІЗ.

Заходи захисту від вібрації поділяють
1- механічні
- усунення вібрації в джерелі виникнення і на шляху поширення
- застосування деталей з пластмас
- віброгасіння
- балансування обертових деталей
2- організаційні
- раціональне чергування праці та відпочинку
- активний відпочинок
- заборона понад нормованої роботи
3- лікувально-профілактичні
- ультрафіолетове випромінення
- повітряний обігрів
- масаж та прийом вітамінних препаратів

22.Пожежна техніка. Апарати пожежогасіння поділяють на пересувні (пожежні автомобілі), стаціонарні установки, вогнегасники (ручні до 10 л та рухомі або стаціонарні, об'ємом понад 25 л) і пожежне обладнання (водопровід, шланги).
Автомобілі пожежні поділяють на автоцистерни, які доставляють на пожежу воду й розчин піноутворювача, та спеціальні - для інших вогнегасних засобів і для певних об'єктів (автомобіль порошкового гасіння АП-3; аеродромні - АА-40, АА-60; повітряного гасіння -АВ-40).
Пожежний зв’язок можна підрозділити на зв’язок повідомлення (своєчасний прийом викликів на пожежі), диспетчерський зв’язок (керування силами і засобами для гасіння пожеж) і зв’язок на пожежі (керівництво пожежними підрозділами).
. Пожежна сигналізація буває:
- променева, кожен повідомлювач приєднується до окремої пари проводів;
- кільцева, всі повідомлювачі приєднуються до одного загального проводу.
Автоматичний повідомлювач — це прилад оповіщення, який реагує на характерні ознаки пожежі: дим, радіаційне випромінювання, підвищення температури. Радіоізотопний повідомлювач реагує на ультрафіолетове випромінювання. Димові повідомлювачі працюють на фотоелементах або іонізаційних камерах.
Ручний пожежний повідомлювач — це повідомлювач, який приводиться в дію ручним способом. Всі пожежні по­відомлювачі з'єднані лініями зв'язку із пожежним приймальним пультом.

23.Згідно з Законом України „Про охорону праці" (ст. 23) служба
охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності
та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційнотехнічних,
санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувалЬно профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства. Служба охорони праці
в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом. Служба охорони праці формується ізспеціалістів, які мають вишу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках.

24. Харчові отруєння. Екологічно брудні і недоброякісні продукти (м’ясо, риба, молоко, желе, морозиво, торти) викликають харчову токсичну інфекцію. Наявні в них токсини викликають харчові отруєння. Хвороба проявляється раптово через 2 – 4 години після вживання отруєних продуктів, а іноді – через 20 – 26 годин. Спостерігається нудота, повторне блювання, біль в животі, рідке часте випорожнення із слизом чи кров’ю. Знижується артеріальний тиск, частішає або слабшає пульс, з’являється блідість, спрага, температура підвищується до 40°С, катастрофічно розвивається серцево-судинна недостатність, судоми м’язів, колапс і смерть. Долікарська допомога: негайно промити шлунок водою; багато пити теплої води, кефіру; викликати постійне блювання; пити вугілля-карболен; не їсти протягом двох діб і багато пити рідкого (чай, кава); зігрівати руки, ноги потерпілого грілками.


25.Особи організації зобов’язані
- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
- розробляти і затверджувати положення інструкції, що діють в межах підприємства та здійснювати контроль за їх додержанням
- забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил
- організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки
- створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідне функціонування матеріально-технічної бази
- утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку не допускати їх використання за призначенням
- проводити службові розслідування випадків пожеж

26.Статистична електрика –сукупність явищ що пов’язані з накопиченням вільних електричних зарядів на поверхні речовин матеріалів і обладнання.
Захист від електрики проводиться 3 способами
1- запобіганням виникнення і накопичення статичної електрики
2- прискорення стікання електричних зарядів з поверхонь до яких дотикається людина
3- нейтралізація вільних електричних зарядів
І- спосіб досягається такими методами
- заміна небезпечних технологій.
- зменшення швидкості руху рідин по трубопроводах.
- виготовлення матеріалів які труться з однакових речовин.
ІІ- спосіб досягається такими методами
- заземлення установок
- збільшення електропровідності матеріалів шляхом нанесення антистатиків
- збільшення відносної вологості повітря
ІІІ- спосіб досягається такими методами
- нейтралізацією зарядів шляхом здійснення процесу іонізації повітря
природна електрика
основним джерело природної електрики є блискавка. Одним із засобів захисту від неї є блискавковідвід. Цей пристрій сприймає удар і відводить струм в землю.
Блискавковідвід по конструкції буває
- стрижневі
- тросові
- сітчасті
за кількістю бувають (- одинарні, - подвійні, - багатократні).

27.Способи гасіння поділяють на 4 види
1- охолодження горючих речовин
- суцільними струменями води
- розпиленням
- перемішування горючих речовин
2- ізоляція горючих речовин
- шаром піни
- шаром продуктів вибуху
- утворення розривів в горючій речовині
- вогнегасними смугами
3- розбавлення повітря горючих речовин
- водяна пара
- негорючими газами
- тонко розпиленнями струменями води
4- спосіб хімічного гальмуванням
- вогнегасними порошками
- галогено-вулглеводні вогнегасники

28.НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОП . Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці
Навчання та перевірку знань з ОП проводять СЛУЖБА КАДРІВ, або інші посадові особи які віддані наказу по підприємству. Працівники які працюють на роботах з підвищеною небезпекою проходять навчання і перевірку знань в спеціальних закладах які мають дозвіл та ліцензію на право проведення. Всі інші працівники проходять навчання безпосередньо на підприємствах. Посадові особи та спеціалісти що проводять навчання і перевірку знань до початку виконаних ними трудових обов’язків і періодично 1раз в 3 роки.
Вищі посадові особи та викладачі ОП проходять навчання в інституті 1раз на 5 років.

29.До первинних засобів пожежогасіння відносяться такі засоби які призначені для ліквідації невеликих пожеж, а також для їх гасіння на початковій стадії до приїзду пожарної. До первинних засобів належать вогнегасники, пожежний інвентар,, пожежні інструменти.
Вогнегасники поділяються
- переносні – до 20кг
- пересувні – 25л-100л
По виду речовини яка використовується в них
- хімічно та повітряно-пінні, - вуглекислотні, - порошкові , - хладонові.
До пожежного інвентарю відносять
- бочки з водою до 200л, - пожежні відра, - лопати, - покривала з негорючого теплоізоляційного полотна 2*2м.
До пожежного інструменту відносять
- гаки, - ломи, - сокири, - нірки, - багри
Контроль за виконання вимог пожеж безпеки проводять державні інспектори пожежного нагляду в разі виявлення порушень мають право:
1- притягти до адміністративної відповідальності посадових осіб, винних у порушені пожежних правил, норм, а також не виконанні приписів органів державного пожежного нагляду.
2- застосувати штрафні сансії до підприємств за порушення встановлених законодавчих правил пожежної безпеки у розмірі до 2% заробітної плати підприємства за місяць.

30.ЗАГАЛЬНІ ПРИЧИНИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
Всі причини нещасних випадків поділяють на 5 груп
1- ОРГАНІЗАЦІЙНІ
- не проведення інструктажів з ОП
- слабкий контроль з боку ОП за дотримання правил техніки безпеки на місцях роботи.
- не виконання заходів щодо охорони праці
2- ТЕХНІЧНІ
- не справність обладнання
- не досконалість конструкції
- відсутність захисного обладнання на обертових машинах
3- САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ
- недостатнє або надмірне освітлення
- підвищена вібрація та шум
- загазованість та запиленість
4- ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНІ
- монотонність праці
- хворобливий стан працівника
- необережність
- помилкові дії через перевтому
5- ЕКОНОМІЧНІ
- недостатня зарплата та не своєчасність виплати
- понадормовані роботи
- робота по сумісництву

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |