шпаргалка

фффффф

[ Назад ]

1.Закон України "Про охорону праці". Загальні положення.
2.Засоби індивідуального захисту при роботі з електроустаткуванням.
3.Причини пожеж.
4.Пожежонебезпечність будівель.
5.Охорона праці жінок .
6.Гарантії прав громадян на охорону праці.
7.Поняття про виробничий травматизм, професійні захворювання і отруєння.
8.Вимоги до виробничого освітлення.
9.Поняття про горіння. Причини пожеж.
10.Охорона праці молоді.
11.Причини електротравматизму і його попередження.
12.Види і форми горіння.
13.Класифікація приміщень і зовнішніх установок за степенем ураження
14.Класифікація зон, приміщень і будівель за вибуховою і пожежною небезпекою.
15.Надання долікарської допомоги при ураженні електрострумом.
1.ОСНОВИ ОП- дисципліна яка вивчається з метою формування у майбутніх спеціалістів навиків з правових питань, питань гігієни, основ техніки безпеки і основ пожежної безпеки.
Складається з 5 розділів
1- правові та організаційні питання з охорони праці
2- основи гігієни та виробничої санітарії
3- основи техніки безпеки
4- основи пожежної безпеки
ОСНОВИ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
СТ.1- поняття про ОП
ОП – система правових, організаційно-технічних, соціально-економічних , санітарно-гігієнічних заходів, засобів які спрямовані на збереження життя та здоров’я працівників в процесі праці.
СТ-2- сфера та дії закону
Даний закон розповсюджується на всі підприємства установи і організації незалежно від форми власності і виду діяльності.
СТ-3- законодавство про ОП
Складається з даного закону, кодексів «законів про працю в Україні» та інших документів
СТ-4- державна політика в ОП
- приорітитет надається збереженню життю та здоров’я людини по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства
- повна відповідальність роботодавця для створення безпечних та нешкідливих умов праці
- міжнародне співробітництво в галузі ОП використання світового досвіду щодо покращення умов праці і підвищення безпеки.
СТ -5- права іноземних громадян і осіб без громадянства на ОП
Особи без громадянства та іноземні громадяни які працюють і розташовані на тиреторії України мають такі самі права на ОП як і громадяни України.

2.Елекктро-захисні засоби – вироби що служать для захисту людей, які працюють з електроустаткуванням від ураження електрострумом, а також від дії електричної дуги, електромагнітних полів.
Електрозахисті засоби поділяються на 3 види
1- ізолювальні
2- огороджуючи
3- запобіжні
ІЗОЛЮЮЧІ – призначені для ізоляції від електроустановок, які знаходяться під напругою.
Поділяються на – основні та додаткові
До основних належить такі ізоляції яких витримує протягом тривалого часу напругу електроустановок. Тому ними можна доторкатись до струмопровідних частин. При роботі 1000V – діелектричні рукавиці, ізолювальні штанги, інструменти з ізольованими ручками, струмовімірювальні кліщі. При роботі понад 1000V – ізолювальні штанги, покажчики напруги. До додаткових належить – призначені для підвищення дії основних. Діелектричні колоші, ізолювальні гумові килимки, ізолювальні підставки, рукавиці , боти.
Огороджувальні – призначені для тимчасового огородження струмопровідних частин також для заземлення струмопровідних частин.
Запобіжні – засоби призначені для захисту працівників від випадкового падіння з висоти а також для забезпечення піднімання на висоту. Для захисту від світлової, теплової дії електричної дуги, спецвзуття.

3.Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем, порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткуванням побутових електроприладів, приладів отоплення, пустощі дітей з вогнем. Найбільш небезпечними є роботи з вогнем, вогневими роботами вважають операції пов’язані з використанням відкритого вогню, іскроутворенням, та нагрівом деталей.
До вогневих робіт належать також газо та електрозварювання, бензино-газорізання, механічна обробка металу з утворенням іскор… виконавці робіт повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки особами які за це відповідають.
Вогневими роботами - виробничі операції, пов'язані з викор. відкритого вогню, іскроутв. та нагрівом деталей, устаткування, конструкцій до температур, що здатні викликати займання горючих речовин і матеріалів, парів легкозаймистих рідин. Пожежі через виникнення коротких замикань, перевантаження електродвигунів, освітлювальних та силових мереж внаслідок великих місцевих опорів, роботу несправних або залишених без нагляду електронагрівальних приладів складають більше 25% всіх випадків

4.Вимоги щодо конструктивних та планувальних рішень промислових об'єктів, а також інших питань забезпечення їхньої пожежо значною мірою визн. Категорією приміщень та будівель за пожежною небезпекою. Визначення категорії приміщення проводиться з урахуванням показників пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів, що там знаходяться (використовуються) та їх кількості. Приміщення за пожежною небезпекою поділяються на п'ять категорій (А, Б, В, Г, Д).Визначення категорій приміщень проводяться з урахуванням показників пожежовибухо-небезпечних речовин та матеріалів, що там знаходяться та їх кількості. Всі приміщення згідно цих показників поділяють на 5 категорій.
Кат. А – горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалахування менше 28’.
Кат. Б – горючий пил, волокна, легкозаймисті рідини при темпер. спалахування понад 28’
Кат. В – горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі і важкогорючі матеріали.
Кат. Г – не горючі реч. І мат. В гарячому розжареному та розплавленому стані.
Кат. Д – негорючі речовини і матеріали в холодному стані.

5.Забороняється застосування праці на тяжких роботах, роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється залучати працю жінок до піднімання вантажу вага яких перевищує нормі. Жінки що мають дітей від 3-14р не можуть залучатися до роботи в нічний час , надурочни х робіт , робіт у вихідні дні, а також відправлятися у відрядження. Жінки які мають 2-х дітей та більше віком до 15р мають скорочений робочий день на 1 годину і їм додається додаткова оплачувана відпустка 5 календарних дні. Вагітним надається оплачувана відпустка 126 календарних дні. Забороняється відмовляти жінкам на прийняття і знижувати зарплату якщо вони вагітні або мають дітей віком до 3р. У законодавстві про охорону праці приділяється значна увага наданню пільг вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років. Таких жінок забороняється залучати до роботи у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також направляти у відрядження (ст. 176 КЗпП). Крім цього, жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди (ст. 177 КЗпП). Вагітним жінкам, відповідно до медичного висновку, знижують норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою (ст. 178 КЗпП).

6.ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНІ ПРАЦІ
Законодавство України закріпило рівні основні права та гарантії працівників на ОП.
1- право громадян на ОП при укладанні трудового договору
2- право працівників на ОП під час роботи на підприємстві
3- має право відмовитись від дорученої роботи якщо утворюється небезпечна ситуація для життя
4- права на пільги на компенсації за тяжкі та шкідливі умови праці
5- відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я
6- відшкодування моральної шкоди , проводиться власником якщо небезпечні та шкідливі речовини призвели до моральної травми порушень.
Відшкодування моральної шкоди проводиться власником, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної травми потерпілого, порушення його
нормальних життєвих зв язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. Має вжити термінових заходів для допомоги потерпшим, залучити при необхідності професійні аварійнорятувальні формуван
7.Виробнича травма – порушення анатомічної цілісності організму внаслідок впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Травми поділяються на види
1- механічні
2- електричні
3- хімічні
4- психофізіологічні
5- біологічні
Розслідуванню підлягають травми отримані внаслідок тілесних ушкоджень а також утоплення, обмороження, теплові удари, отруєння. Травми отримані під час ліквідації пожеж, аварій, стихійного лиха...
До гострих захворювань та отруєнь належать випадки що стались від одноразового впливу на людський організм небезпечних та шкідливих факторів.
ГОСТРІ ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – спричиняються дією хімічних речовин різних видів випромінювань, а також значних фізичних перевантажень. Гострі професійні захворювання спричиняються дією шкідливих речовин у випадку коли їх гранична норма перевищує норму у повітрі робочої зони.
Розслідуванню підлягають травми, що привели до втрати працівником працездатності хоча б на 1 день.

8.Світло займає одне з перших місць, відомо що біля 90% інформації сприймається органом зору. Під час будь-якої діяльності втомлюваність очей залежить від напруженості зоревого м’яза. Недостатнє а надмірне освітлення призводить до виробничого травматизму, а саме 5% всіх травм. Для створення сприятливих умов зорової роботи, які б виключали швидку втомлюваність очей, виник. проф. захвор., нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції, виробниче освітлення повинно відповідати вимогам.
До виробничого освітлення ставляться такі вимоги:
1- створювати таку освітленість яка відповідає х-ру роботи.
2- забезпечити рівномірність і постійність рівня освітленості
3- не створювати засліплю вальної дії
4- повинно бути достатнє для розрізнення речей
5- просте і надійне в експлуатації

9.Горіння – процес реакції окислення , яке супроводжується виділенням диму та появою полум’я. для горіння необхідно наявність 3 сполук (- джерело горіння, - окислювач, - предмет горіння). Розрізняють 2 види горіння
1- повне – пр. достатній кількості кисню
2- неповне
Вибух — надзвичайно швидке хімічне перетворення, що
супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснутих газів, здатних
виконувати механічну роботу. Детонація — це горіння, яке поширюється зі швидкістю кілька тисяч метрів за секунду. Виникнення детонації пояснюється стисненням,
нагріванням та переміщенням незгорівшої суміші перед фронтом полум'я,
що призводить до прискорення поширення полум'я і виникнення в суміші
ударної хвилі. Спалах — швидке згоряння горючої суміші без утворення стиснутих
газів, яке не переходить у стійке горіння. Самоймання — виникнення горіння під впливом джерела запалювання. Спалахування — займання, що супроводжується появою полум'я. Салшзай.мання — початок горіння без впливу джерела
запалювання. Самоспалахування —самозаймання, що супроводжується появою,
полум'я. Тління — горіння без випромінювання світла, що, як правило,
розпізнається з появою диму.
Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем, порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткуванням побутових електроприладів, приладів отоплення, пустощі дітей з вогнем. Найбільш небезпечними є роботи з вогнем, вогневими роботами вважають операції пов’язані з використанням відкритого вогню, іскроутворенням, та нагрівом деталей.
До вогневих робіт належать також газо та електрозварювання, бензино-газорізання, механічна обробка металу з утворенням іскор… виконавці робіт повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки особами які за це відповідають

10.Неповнолітні це особи що не досягли віку 18р.
Забороняється залучати працю неповнолітніх до застосування праці на тяжких роботах та піднімати речі яких маса перевищує норм, роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Неповнолітні не дозволяється приймати на роботу 14р ,у період літніх канікул та 15р-х приймати з згодою одного з батьків для них робочий тиждень складає 24год, віком 16-18р 36год. Зарплата виплачується в повному обсязі. Звільняти з ініціативи власника тільки за згодою комісії. Держава враховує фізичні, фізіологічні та ін.. особл. молоді, виявляє турботу про здоров'я молодого покоління. Законом України „Про охорону праці" (ст. 14) забороняється застос. праці неповнолітніх, осіб віком до 18р, на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Звільнення неповнолітніх з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх (ст. 198 КЗпП).


11.До основних причин електротравматизму відносять
1- дотик до не струму ведучих частин внаслідок недотримання правил техніки безпеки
2- дотик до не струму ведучих частин обладнання яке опинилось під напругою через пошкодження ізоляції
3- випадкова подача напруги до електроустановок, в яких працюють люди
4- використання несправних ручних електроінструментів
5- робота в безнадійних засобів захисту
6- відсутність надійного захисту електроустановок.
Основними причинами електротравматизму є:
— недостатня навченість, несвоєчасна перевірка знань та присвоєння груп кваліфікації за технікою безпеки персоналу, котрий обслуговує електроустановки;
— порушення правил влаштування, технічної експлуатації та техніки безпеки електроустановок;
— неправильна організація праці;
— неправильне розташування пускової апаратури та розподільних пристроїв, захаращеність підходів до них;
— порушення правил виконання робіт в охоронних зонах ЛЕП, електричних кабелів та ліній зв'язку;
— несправність ізоляції, через що металеві неструмопровідні частини обладнання виявляються під напругою;
— обрив заземлювального провідника

12.Горіння – процес реакції окислення , яке супроводжується виділенням диму та появою полум’я. для горіння необхідно наявність 3 сполук (- джерело горіння, - окислювач, - предмет горіння). .). За швидкістю розповсюдження полум'я горіння поділяється на дефлаграційне (в межах 2—7 м/с), вибухове (при десятках і навіть сотнях метрів за секунду) і детонаційне (при тисячах метрів за секунду). Розрізняють 2 види горіння
1- повне – пр. достатній кількості кисню
2- неповне
Форми горіння
1- вибух – швидке хімічне перетворення, яке супроводжується виділенням енергії і утворення стиснутих газів які здатні призвести до руйнувань.
2- детонація – надзвичайно швидке горіння з швидкістю 1000м/с
3- спалах – швидке згоряння горючої суміші яке не переходить у стійке горіння.
4- займання – виникнення горіння під впливом джерела запалювання
5- спалахування – займання яке супроводжується появою полум’я
6- самозаймання – початок горіння без впливу джерела запалювання
7- тління – горіння без випромінення світла, та супроводжується появою диму.

13.Згідно правил облаштування електроустановок всі приміщення поділяють на 3 категорії
1- особливо небезпечні – відносять приміщення з відносною вологістю, яка близька до 100% та приміщення з хімічно активним середовищем
2- підвищеною небезпекою – відносять приміщення з відносною вологістю 75% і більше, а також жаркі приміщення з температурою повітря більше 35’. Приміщення в яких є в наявності струмопровідні підлоги…
3- приміщення без підвищеної небезпеки – приміщення які не вказані в 1 і 2 категоріях.
За характером середовища розрізняють наступні виробничі
приміщення:
— нормальні — сухі приміщення, в котрих відсутні ознаки жарких та запилених приміщень та приміщень з хімічно активним Середовищем;
— сухі — відносна вологість повітря не вище 60%;
— вологі — відносна вологість повітря 60—75%;
— сирі — відносна вологість повітря протягом тривалого часу перевищує 75%, але не досягає 100%;
— особливо сирі — відносна вологість близько 100%, стіни, стеля, предмети вкриті вологою;
— жаркі — температура повітря протягом тривалого часу перевищує +30 °С;
— запилені — наявний в приміщенні пил, котрий виділяється, осідає на дротах та проникає всередину машин, апаратів; приміщення можуть бути з струмопровідним або з неструмопровідним пилом;14.Приміщення поділяються на вибухо та пожежо-небезпечні. Вибухо-небезпечна зона – простір в якому є або може з’явитись вибухонебезпечні речовини або суміші.
Пожежонебезпечна зона – простір де можуть знаходитись горючі речовини.
Пожежо небезпечні класифікуються згідно класів–
Кл. п-1 – зони приміщень де застосовуються або зберігаються горючі рідини з температурою спалахування 61’.
Кл. п-2 – зони де виділяються горючий пил або волокна
Кл. п-2а – зони де є тверді або волокнисті горючі речовини
Кл. п -3 – зовнішні установки де використовуються горючі рідини з температурою спалахування більше 61’.
Вибухонебезпечні поділяються -
Кл. в – 1 – зони приміщень в яких виділяються горючі гази та здатні при нормальних умовах створювати вибухонебезпечні суміші.
Кл. в-1а – зони приміщень в яких утворення вибухонебезпечних сумішей можливе при аваріях.
Кл. в-1б – горючі гази та рідини використовують в невеликих кількостях без застосування відкритого полум’я
Кл. в-1г – зовнішні установки що містять вибухонебезпечні гази, при цьому утворення сумішей можливе лише при аваріях
Кл. в – 2 – зони приміщень де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей з пилу та волокон внаслідок аварій.
Кл. в-2а- зони приміщень де утворення вибухонебезпечних сумішей пилу чи волокон можливе при нормальному режимі роботи.

15.ПОРАЗКА ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. Невідкладна поміч: Необхідно звільнити постраждалого від контакту з струмом (виключити джерело електроживлення, або скинути обірваний провід дерев'яною сухою гілкою; якщо рятувальник одягнутий у гумові чоботи і гумові рукавички, то можна відтягнути від електропроводу). При припиненні дихання — штучне дихання методом «із рота в рот», або «із рота в ніс». При припиненні серця — непрямий масаж серця. Введення медикаментів проводить медична бригада. Госпіталізація на носилках в опікове, хірургічне, або реанімаційне відділення. Лише лікар може робити висновок про стан здоров'я потерпілого. Якщо потерпший дихає рідко і судорожно, але у нього не намацується пульсу необхідно відразу зробити йому штучне дихання.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |