Засоби індивідуального захисту при роботі з електроустаткуванням.

[ ]
46.Проведення вступного і первинного інструктажів по ОП.
47.Санітарна класифікація виробництв.
48.Надання долікарської допомоги при утепленнях.
49.Технічне освідчення і випробовування машин і механізмів.
50.Вплив електроструму на організм людини.
51.Поняття про шум і вібрацію, їх вплив на організм.
52.Перевезення людей автомобілями.
53.Предмет "Основи охорони праці". Мета і зв'язок з іншими предметами циклу.
54.Автоматичне гасіння пожеж.
55.Системи освітлення і їх характеристика.
56.Джерела шуму і вібрації.
57.Прилади і апарати для гасіння пожеж водою.
58.Захисне заземлення, занулення і автоматичне вимкнення.
59.Устаткування по забезпеченню безпечної роботи котлів посудин під тиском.
60.Вимірювання рівня освітленості. Принцип роботи і загальна будова приладу.
46.1- ВСТУПН?Й
- при прийняті на роботу
- з студентами які проходять виробничу практику
- у разі екскурсії на підприємстві
- при вступі у навчальні заклади
2- ПЕРВ?НН?Й
- з новоприйнятими на роботу та відрядженими
- при переводі з одного підрозділу в інший
- з студентами учнями при початку проведення лабораторно-практичних робіт , які несуть небезпеку
Первинний інструктаж; проводиться до початку роботи
безпосередньо на робочому місці з працівником: — новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; — який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; — який буде виконувати нову для нього роботу; — з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або
в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням
сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників
за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням
особливостей виробництва.
Первинний інструктаж провод. індивідуально чи з групою
осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони
праці відповідної до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог
орієнтовного переліку питань первинного інструктажу .
Вступний інструктаж проводиться на початку занять працівником
служби охорони праці, а за відсутності такого — особою, на яку наказом
керівника закладу освіти покладено ці обов'язки. Запис про проведення вступного
інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який
зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за
проведення вступного інструктажу.

47Промислові підприємства, що виділяють газ, дим, пил, кіпоть, неприємні запахи, що створюють шум, не можна розташовувати до найближчого житлового району з підвітряної сторони; ці підприємства треба відокремлювати від житлових районів санітарно-захисними зонами (розривами).
Територія санітарно-захисної зони призначена для:
- забезпечення зниження рівня впливу до необхідних гігієнічних нормативів по усіх факторах впливу за її межами;
- створення санітарно-захисного барєра між територією підприємства (групи підприємств) і територією житлової забудови;
- організації додаткових озеленених площ, що забезпечують екранування, асиміляцію і фільтрацію забруднювачів атмосферного повітря і підвищення комфортності мікроклімату.
Рівень вмісту шкідливих домішок в атмосферному повітрі за межами санітарно-захисної, зони не повинен перевищувати гігієнічних нормативів, встановлених для атмосферного повітря населених місць.Санітарна характеристика виробничих процесів
І група. Виробничі процеси, які протікають при нормальних метеорологічних умовах і при відсутності шкідливих газів і пиловиділень:
ІІ група. Виробничі процеси, які протікають при несприятливих метеорологічних умовах чи пов’язані з виділенням пилу чи напруженою фізичною роботою
ІІІ група. Виробничі процеси з різко визначеними факторами шкідливостей і з забрудненням ними робочого одягу:
ІV група. Виробничі процеси які вимагають особливого режиму для забезпечення якості продукції:

48.Утоплення – смерть від гіпоксії, що виникає в результаті закриття дихальних шляхів рідиною, найчастіше водою.
Доставивши потопаючого на берег, приступають до надання першої допомоги, характер якої залежить від його стану. Якщо потерпілий знаходиться у свідомості, у нього задовільний пульс і дихання збережено, то достатньо укласти його на суху тверду поверхню таким чином, щоб голова була опущена низько, потім роздягнути, розтерти руками або сухим рушником. Бажано дати гаряче пиття (чай, кава, дорослим можна трохи алкоголю, наприклад 1-2 столові ложки горілки), закутати теплою ковдрою і дати відпочити.
Якщо потерпілий при вилученні з води знаходиться без свідомості, але у нього збережені задовільний пульс і дихання, то слід закинути його голову і висунути нижню щелепу, після чого укласти таким чином, щоб голова була опущена низько, потім своїм пальцем (краще обгорненим носовою хусткою) звільнити його ротову порожнину від мулу, тини і блювотних мас, насухо обтерти і зігріти.

50.Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює перетворення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і спричиняє термічну, електролітичну, механічну і біологічну дію
Електролітична дія струму виявляється у розкладанні органічної рідини, в тому числі крові, яка є електролітом, та в порушенні її фізико-хімічного складу.
Механічна дія струму призводить до розриву тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові.
Електричний струм, протікаючи через тіло людини, виробляє термічне, електролітичне, біологічне, механічне та світлове вплив. Термічний вплив характеризується нагріванням шкіри, тканин аж до опіків. Електролітичне вплив полягає в електролітичному розкладанні рідин, у тому числі і крові. Біологічна дія електричного струму проявляється в порушенні біологічних процесів, що протікають в організмі людини, і супроводжується руйнуванням і порушенням тканин і судорожним скороченням м'язів.

50. Особливості впливу електричного струму на організм людини.
Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює перетворення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і спричиняє термічну, електролітичну, механічну і біологічну дію.
Найбільш складною є біологічна дія, яка притаманна тільки живим організмам.
Термічний вплив електричного струму характеризується нагріванням тканин аж до опіків.Більше половини всіх електротравм становлять опіки. Вони важко піддаються лікуванню, тому що глибоко проникають у тканини організму. При проходженні через тіло людини електричного струму в тканинах виділяється тепло.
Електролітична дія струму виявляється у розкладанні органічної рідини, в тому числі крові, яка є електролітом, та в порушенні її фізико-хімічного складу.
Механічна дія струму призводить до розриву тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові.
Електротравми умовно поділяють на загальні і місцеві. До місцевих травм належать опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, механічні пошкодження, а також електрофтальмія (запалення очей внаслідок впливу ультрафіолетових променів електричної дуги).
Електричний удар є порушення живих тканин організму проходить через нього електричним струмом, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів. Поразка людини електричним струмом може відбутися при дотиках: до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою; відключеним струмоведучих частин, на яких залишився заряд або з'явилося напруження у результаті випадкового включення; до металевих неструмоведучих частин електроустановок після переходу на них напруги зі струмовідних частин.

51.Шум – хаотичний склад різних по рівню і частоті звуків, які негативно впливають на організм людини.
Людина сприймає звукові коливання від 16-20000Гц.
Шум характеризується такими показниками:
- частотою коливань
- інтенсивністю
- звуковим тиском
Являється біологічним подразником на нервову систему, викликає головні болі, підвищення тиску, зниження гостроти зору, концентрації уваги ….
Викликає порушення діяльності шлунка серцевинної системи , призводить до захворювання слухового апарату.

Вібрація – механічні коливання пружних тіл з низькими частотами при великих амплітудах.
Негативно впливає на організм людини викликаючи віброхворобу. Основними проявами є порушення нервової та серцево-судинної системи, поява головного болю. Заморочення та зниження працездатності, порушення сну… місцеві вібрації малої інтенсивності поліпшують функціональний стан , прискорюють загоєння ран.

52.Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною х-кою так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість, відповідно до правил перевезення.
Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону.
Під час перевезення в автобусі, мікроавтобусі організованої групи дітей повинно бути не менше одного дорослого супровідника. При цьому спереду і ззаду обов'язково встановлюється згідно з вимогами підпункту "в" пункту 30.3 цих Правил розпізнавальний знак "Діти" .
Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу.
Забороняється перевозити:
а) пасажирів поза кабіною автомобіля (крім передбачених цими Правилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або в кузові-фургоні, призначених для перевезення пасажирів), у кузові автомобіля-самоскида, трактора, інших самохідних машин, на вантажному причепі, напівпричепі, в причепі-дачі, в кузові вантажного мотоцикла;
б) дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, - на передньому сидінні легкового автомобіля, мікроавтобуса (за відсутності спеціального дитячого сидіння) і на задньому сидінні мотоцикла;
в) дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля;
г) організовані групи дітей у темну пору доби.

53. Основи охорони праці» як наука виникла й сформувалася на стику наук про працю і людину.
Наука про охорону праці тісно пов’язана з іншими науками. Вона широко використовує найновіші досягнення науки і техніки, базується на теоретичних розробках з фізики, хімії, математики, електроніки, медицини, економіки тощо. Важливе місце в розробці питань охорони праці займають такі наукові дисципліни, як ергономіка, інженерна психологія і фізіологія праці, технічна естетика.
Завданнями охорони праці є також: знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами виробничого середовища;впровадження норм гранично допустимих рівнів виробничих факторів, визначення ступеня шкідливості і небезпеки праці; розробка та планування заходів щодо поліпшення умов праці; забезпечення безпеки виконання робіт працівниками;
впровадження технічних засобів і заходів щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;розробка методів оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов і охорони праці.
Складається з 5 розділів
1- правові та організаційні питання з охорони праці
2- основи гігієни та виробничої санітарії
3- основи техніки безпеки
4- основи пожежної безпеки

54. Системи автоматичного пожежогасіння приводяться в дію пожежною автоматикою за об'єктивними показниками й забезпечують оперативне гасіння вогнища загоряння без участі людини.
Конструктивно автоматичні установки пожежогасіння складаються з резервуарів наповнених необхідною кількістю вогнегасної речовини, пристроїв керування й контролю, системи трубопроводів і насадок-розпилювачів. Кількість розпилювачів, довжини трубопроводів й обсяг ємностей для вогнегасної речовини визначаються ретельними розрахунками.Використовують спринклерні та дрен черні установки автоматичного гасіння. Автоматична установка складається
- джерела водопостачання, гідрант, пожежна водойма
- мережа труб для транспортування
- джерело подачі води
- зрошувачі.
Використовують також модульні установки, автоматичні установки малогабаритні одна з них є ПУМА – 12п. може загасити пожежу 50куб.м. а також модуль буран – 18куб.м.

55. Освітлення виробничих приміщень може бути природним, штучним і суміщеним. Освітлення суміщене, коли в світлий час доби недостатнє за нормами природне освітлення доповнюють штучним.
Природне освітлення має велике гігієнічне значення, яке полягає в сильній тонізуючій дії на організм людини.
Тривала відсутність природного (сонячного) світла гнітючого діє на психіку людини, сприяє розвитку почуття тривоги, знижує інтенсивність обміну речовин в організмі, послаблює реактивність організму, сприяє розвиткові короткозорості та втомлюваності. Тому санітарні норми передбачають обов’язкове природне освітлення усіх виробничих, адміністративних, підсобних і побутових приміщень, без якого можна обійтись тільки у виняткових випадках. Наприклад, у приміщеннях, де обслуговуючий персонал виробничим процесом (на складах, які розміщуються в підвалах тощо). У цих випадках влаштовують електричне освітлення.
Природне освітлення може бути боковим - крізь світлові прорізи в зовнішніх стінах; верхнім - крізь світлові ліхтарі в покрівлях, а також прорізи в місцях перепадів висот суміжних прильотів будівлі; комбінованим - крізь прорізи для бокового і верхнього освітлення.
Для створення раціонального освітлення необхідно нормувати рівень освітленості на робочих поверхнях. Однак таке нормування природного світла викликало б великі труднощі, тому що освітленість коливається в дуже широких межах і залежить від пори року, дня, хмарності, відбиваючих властивостей поверхні землі (сніг, трав’яний покрив, асфальт тощо).
Штучне освітлення виробничих ділянок і будівель може бути загальним, місцевим і комбінованим.

56.ДЖЕРЕЛА ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ
*Джерела виникнення шуму поділяють 4 види
1- аеродинамічні – виникає при русі повітряних мас
2- гідравлічний – виникає при русі води, рідинних мас.
3- механічний – виникає при роботі певних вузлів та деталей
4- електромагнітний - при роботі електромагнітних пристроїв

* за впливом на організм вибірці поділяють
1- загальні – впливає на весь організм
2- місцева – тільки на окремі органи
За джерелом виникнення поділяють на 3 види
1- транспортна – виникає при русі транспорту
2- транспортно-технічна – виникає пр. роботі механізмів, які виконують технологічні операції (бульдозер)
3- технологічна – виникають при роботі стаціонарних машин і механізмів

58.Захисне заземлення – це зумисне електричне з’єднання з землею металевих не струмопровідних частин, які можуть опинитись під напругою внаслідок пошкодження електричної ізоляції
Занулення – це зумисне з’єднання металевих частин електроустановки, які зазвичай не перебувають під напругою з нульовим захисним провідником
Заземлення і занулення не завжди гарантує безпеку людей від ураження струмом. Для захисту використовують захисне відключення.
Захисне відключення – це швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне відключення електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження людини струмом. Цей вид захисту спрацьовує за 0,1 – 0,05с, а занулення 0,2с і більше.
При такому нетривалому проходженні струму через тіло людини безпечним є навіть струм 500 – 650мА.
Захисне вимикання окремо чи сукупно з іншими засобами захисту виконує такі функції:
- захист при замиканні на землю або корпус обладнання;
- захист при появі небезпечних струмів витікання;
- захист при переході вищої напруги на сторону нижчої;
- автоматичний контроль кола захисного заземлення і занулення

59. Для управління роботою котлів і посудин що працюють під тиском вони мають мати: Прилади що запобігають підвищенню тиску, манометри, термометри, показники рівня води, запірно і регулювальну арматуру. Запобіжні клапани встановлюють на патрубках що приєднані до котла. Вони поділ.: важільно вантажні клапани- пристрій що працює, якщо котли підвищую тиск понад допустимий, пружинний запобіжнй клапан для випуску рідкого чи газоподібного палива в атмосферу при різкому підвищенні тиску. Випобухові запобіжні клапани розм.. в місцях які виключалиб можливість травмування персоналу. Манометри встан. На котлах для постійного слідкування за режимом їх роботи. Не допускаються користування манометрами, якщо вийшов його перевірки, якшо на манометрі відсутня пломба чи клеймо про здійсню перевірки, якщо розбите скло чи інше пошк. Що може вплинути на результат показів. Термометри встановлюють для забезп. Надійної роботи котлів при вході чи виході з котла. Допустима температура гарячої води позначається на шкалі термометра червоною рискою. Показчики рівня води встан. На котлах для постійного контролю за її рівнем. Шкала може бути проградуйована, на ній має бути вказано мінімально і максимальні рівні рідини в будь якій установці. Запірна арматура має мати маркування має вказуватися діаметр умовного проходу, матеріал з якого виготовленого вентель, умовний чи робочий тиск, температура середовища, напрям потоку середовища.
:

Network | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | () | | | | | | | | | | | | | | | | () | Assembler | Basic, VB | Pascal | , ++ |