шпаргалка

Сутність поняття «культура». Культура і цивілізація.

[ Назад ]

Культура (з лат. «належна обробка землі») відображає історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людей, виражених у формах організації життя й діяльності людей, у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях (Історія світ. к-ри, 94). У науковий обіг поняття «культура» уперше ввів Цицерон (106-43 рр. до н.е.). «Cultura animi» – культура душі. У визначенні, близькому до сучасного, це слово стало вживатися в XVII ст. (праці нім. юриста, історіографа С. Пуфендорфа (1632-1694)).

Форми існування культури: 1) матеріально-предметна, 2) особистісна (культура особистості). Форми вияву культури: мистецтво, мораль, релігія, мова, традиції та обряди, економічна й правова система.

Поняття "цивілізація" було введено у науку як назва певного етапу в культурній еволюції людства, що починається з 3500 року до н.е. і триває по сьогоднішній день. В ході дискусії щодо древніх міст, яка відбувалася 1958 року в Чикаго, вчені запропонували три ознаки цивілізації: монументальна архітектура, писемність, міста. Вказана тріада виразно характеризує цивілізацію в першу чергу саме як культурний комплекс, тоді як соціально-економічну сутність даного явища становлять поява класового суспільства і держави. А. Тойнбі довів: при всій відмінності і несхожості культур різних народів всі вони належать до єдиної цивілізації і в своєму розвиткові рано чи пізно проходять ідентичні етапи, які характеризуються однаковими ідеями, і хоча мають свої особливості, та сутність їх єдина. Отже, поняття "культура" підкреслює неповторність, а в окремих випадках і тупикове відгалуження розвитку етносів, країн. Поняття ж "цивілізація" означає безперервність, єдність, загальність культурно-історичного процесу для всіх народів.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |