шпаргалка

Концепція ментальності як один з підходів у вивченні історії культури

[ Назад ]

Ментальність – специфічний спосіб мислення, своєрідне світосприйняття, властиве представникам певної культури. Колективне несвідоме полягає в сукупності інстинктів і давніх способів розуміння й переживання світу, властивих людям, що належать одному соціуму. Те, як людський розум тлумачив те або інше природне явище, вплинуло на відмінності у світогляді представників різних культур. Ця своєрідність світосприйняття відбилася в архетипах – первинні природні образи, ідеї, символи, переживання, властиві людині як суб’єкту колективного несвідомого. Для українців – архетип родючої матері-землі. Ментальність народжується з витоків зародження культурної спільноти. Яскраво виявляється в УНТ, відбивається на рівні мовної системи (асоціації із сонцем в українців і туркмен), у традиціях, побуті. Колективом, у межах якого реалізується та чи інша ментальність, може бути народ, нація як носії спільної культури. Етнос – це стійкий колектив людей, що склався природно, протиставляє себе всім іншим аналогічним колективам та вирізняється своєрідним стереотипом поведінки, який закономірно змінюється в історичному часі. Українська ментальність (М. Костомаров, І Нечуй-Левицький, П. Юркевич (ХІХ ст.), М. Юрій (ХХ ст.) відзначається емоційно-почуттєвим характером (кордоцентричністю – Юркевич «філософія серця»: висока емоційність, доброта, лагідність, чутливість, чуйність, ліризм. Автори народ. творчості дають право чоловікам плакати.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |