Службова частина видання


перша з частин апарату видання (вступна основна і заключна). СЧВ ? це напрацьований історичним досвідом і регламентований певними нормами, зразками, стандартами ті?ї чи іншої країни мінімум уніфікованих інформаційних даних не авторського, а видавничого походження, який вміщу?ться, здебільшого на початкових і прикінцевих сторінках видання з метою його ідентифікації користувачами як всередині країни так і за рубежем, а також для бібліографічного опрацювання та статистичного обліку.

Фактично це вихідні відомості. За З-м ?Про видавничу справу? і проектом нового укр.. стандарту ?Видання. Вихідні відомості?: відомості про автора (ів); назва видання; над заголовкові, підзаголовкові, вихідні данні, класифікаційні індекси; макет анотованої каталожної картки; анотація; ISBN; знак охорони авторського права; випускні дані; ЕАN.

Початкові сторінки. Титульна стор. Відомості про автора (стандарт не регламенту? але ?ван ?ванов або ?. ?. ?ванов) до трьох. Назва видання повне (на обкладинці припуска?ться скорочення). Над заголовкові дані (відомості про заклад від імені якого здійсню?ться видання), підзаголовкові (вид видання, аудиторія, повторюваність видання, наявність грифу, упорядник, переклад тощо), вихідні дані (місце назва видання час виходу).

Зворот титулу Шифр зберігання видання УДК (Універс. Десяткова класифікація) ББК (бібілотечно-бібліографічної класифікації), авторський знак. Макет анотованої каталожної картки (бібліографіч запис: заголовок, бібл.опис, анотація, автор. знак). ISDN, копирайт. ?нода данні: про рецензентів, редактора, данні про документ за яким надано гриф видання.

Авантитул. Повтор данних титулу, логотип видавництва, епіграф, цитата, посвятаю

Прикінцеві стор. Над випускні дані. (Повна назва видання, повна ім.?я автора чи упорядника, вид видання за цільовим призначенням, імена учасників видавничого процесу, мова видання)

Випускні дані: дата підписання, формат паперу та частку аркуша, наклад, обсяг видання в умовних арк.. номер замовлення, назву та місце знаходження видавця, його свід-во про ре?стр, тощо)


ISBN.


Це універсальний цифровий код, що представля?ться на кожному примірнику книжкових, брошурних та електроних видань незалежно від способу їх відтворення чи поширення, обсягу та накладу і служить способом їх розпізнання за країною та назвою видавця.

Склада?ться з 10 цифр розділених рисками на 4 блок.

1-й ід-р. країни або групи країн. Присвою?ться Міжнародним агентством ?СБН. Діапазон: 0-7 80 -94 950 997 9980-9989 99900-99999. Рос 5 Укр 966

2-1 ід-р. видавництва. Вида? національне агентство . від 2 знакі до 5. Чим більше книг в рік тим менший ідентифікатор. ?Наукова думка 00? Веселка 01 Афіша 7760. Можна віднайти у щорічному довіднику вида? Книжкова палата ?Видавництва, видавничі та книгорозповсюджуючі орг-ї?

3-й ід-р. конкретного видання ? платний

4-й ? контрольна цифра або рим. Х.

Не застосовують (нумеровані щорічники, журнали, рекламні видання документи що супроводжують товари, театральні програмки, нотні видання, нормативні документи, каталоги, довідники телефонів, поштових адрес, методички).

Друкувати не менше 9 пт.

Конкр ?СБН присвою?ться конкретному виданню

При повторному передруку нада?ться інший (якщо не додатковий тираж, або не внесено ніяких змін)

Не можна передавати код незаре?строваним орг-ям

Багатотомник: 1 для всіх і на кожний окремий код.
Плівки.


Оригінал-макет підписаний: редактор, коректором тех. та худ. редактори, голов. ред.. Необхідне якісне обладнання ? лазерний принтер з макс. Дозв. 2400 dpi.

Нескладні одноколірні тексти на спец. Плівку-кальку (безсрібна). Да? можл. Закріплювати емульсію. Оперативний до друк. процес., та регулювати градацію відтінків. Слід пам?ятати, що необхідне дзеркальне відображення макету. Не варто використовувати шрифти із засічками (питання шрифту і виду плівки варто визначити на початку верстки)

Фототехнічна плівка більш витратна (потребу? додатков. обладнання) і не така оперативна проте якість відображення значно більша. Хоча емульсія зберіга?ться значно гірше.

?сну? низка правил роботи з плівками для великої якості.

Накласти плівку на оригінал макет, що дозволить помітити де поплив текст під час првки.

Обережно гортати плівки, не висмикувати їх зі складеного блоку ? це пошкодить емаль (посипеться).

Не мацати дзерк. Сторони шрифтового зображення (до пальців липнуть слова)

Плівки варто перекласти чистим папером, (аби захистити емульсію при транспортуванні). А при тривалому зберіганні ще й стерегти температурний режим, бо емульсія також може посипатися..shpora.net